Wtorek, 27 lutego 2024 roku

Lider Politechnika Śląska
Centrum naukowe prowadzi, wspiera i koordynuje badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów.
Członkami Centrum są: Politechnika Śląska, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX
Centrum realizuje zadania w zakresie:
  1. prowadzenia, wspierania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze nanotechnologii i nanomateriałów.
  2. inicjowania i koordynowania udziału Stron (uczelni i instytutów badawczych) w międzynarodowych programach badawczych,
  3. pozyskiwania i obsługi międzynarodowych projektów badawczych, wspólnych krajowych projektów badawczych i projektów finansowanych z funduszy europejskich,
  4. budowy sprzyjającej strategii oraz potencjału w zakresie nauki, techniki i innowacji,
  5. promowania osiągnięć naukowych kadry badawczej zatrudnionej przez Członków Centrum,
  6. współdziałania w zakresie zintegrowanego systemu kształcenia na poziomie studiów doktoranckich,
  7. rozwijania programów staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w instytutach Centrum,
  8. zapewniania dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując programy mobilności naukowców oraz umożliwiając zwiększenie kwalifikacji, między innymi w obszarze zarządzania własnością intelektualna oraz komercjalizacją wyników badań,
  9. inicjowania organizowania środowiskowych centrów aparaturowych i nadzór nad nimi,
  10. promocji zasad zachowań i norm etycznych odpowiednich dla rozwoju nauki i dydaktyki.


Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007