Piątek, 14 czerwca 2024 roku
Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu:
Dostawa i montaż stanowiska do badań krystaliczności polimerów o znacząco wysokiej temperaturze topnienia
18.07.2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 3 - JEDZ

Wzór umowy


Ogłoszenie o zamówieniu:
Dostawa i montaż stanowiska badawczego oceny potencjalnych urazów ciała w aspekcie ostrzału bądź uderzenia
18.07.2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - JEDZ

Wzór umowy


Zaprojektowanie i budowa Laboratorium CompositeLab,
Laboratorium Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań Balistycznych
na terenie I.T.B. MORATEX Nr sprawy: 4/ZP/ZIW/PSI/2018
16.07.2018r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 cz. 1 - Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 1 cz. 2 - Koncepcja

Załącznik nr 1 cz. 3 - Gestorzy sieci

Załączniki nr 2-7

Załącznik nr 8 - wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiany w załącznikach do SIWZ
Zaprojektowanie i budowa Laboratorium CompisiteLab,
Laboratorium Ergosecurity i modernizacja Laboratorium Badań Balistycznych
na terenie I.T.B. MORATEX Nr sprawy: 1/ZP/ZIW/PSI/2018
28.06.2018r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 cz. 1 - Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 1 cz. 2 - Koncepcja

Załącznik nr 1 cz. 3 - Gestorzy sieci

Załączniki nr 2-7

Załącznik nr 8 - wzór umowy

Załączniki nr 5 - poprawiony
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
na potrzeby Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
w Łodzi
Nr sprawy: 1/ZP/KOMP/2017
03.11.2017r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania dla cz. 3
Urządzenie do pomiaru oporu cieplnego i oporu pary wodnej
w warunkach stanu ustalonego (metoda pocącej się zaizolowanej
cieplnie płyty) zgodnie z normą PN-EN ISO 11092:2014.
Nr sprawy: 2/ZP/UL-1/2015
03.04.2015r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ - Umowa

Pytania i odpowiedzi - 08.04.2015

Ogłoszenie o wynikach postępowania - 16.04.2015
Urządzenie do pomiaru oporu cieplnego i oporu pary wodnej
w warunkach stanu ustalonego (metoda pocącej się zaizolowanej
cieplnie płyty) z godnie z normą PN-EN ISO 11092:2014.
Nr sprawy: 1/ZP/UL-1/2015
24.03.2015r.
Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowyBiuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007