Wtorek, 28 maja 2024 roku
Seminaria organizowane przez ITB "Moratex" w 2018r.


Wykaz seminariów

Data Godzina Temat Autorzy
10.01.2018 10:00

Propozycja zapisów Specyfikacji Technicznych dla materiałów oraz wyrobów stosowanych w obszarze bezpieczeństwa państwa.

M. H. Struszczyk

07.03.2018 10:00

Przegląd obowiązujących norm w zakresie badań odporności balistycznej opancerzeń środków transportu i obiektów stałych.

M. Łandwijt

  10:30

Zastosowanie nowoczesnych technik komputerowych oraz technologii wirtualnej rzeczywistości dla potrzeb związanych z rozwojem nowego obszaru działalności Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.

D. Filutowicz

  11:30

Badanie potrzeb przedsiębiorców - wyniki ankiety adresowanej do 500 potencjalnych partnerów

A. Janiszewski

08.03.2018

10:00

Horyzont 2020 - Program Ramowy Unii Europejskiej  w zakresie badań naukowych i innowacji.

K. Derwińska

  10:30

Sprawozdanie z uczestnictwa w Targach KOMPOZYT MEETING 2018 w Sosnowcu

M. Pingot
K. Derwińska

  11:00

Sprawozdanie z uczestnictwa w Targach GPEC 2018 we Frankfurcie nad Menem

M. Łandwijt
A. Janiszewski

28.03.2018 10:00

Analiza możliwości technologicznych wytworzenia oraz przygotowanie testowych kompozycji żywicznych - dobór surowców  niewłókienniczych.

M. Pingot

  10:30

Cyfryzacja szablonów - sposoby przeprowadzania i korzyści wynikające z jej zastosowania.

M. Woźniakowska

09.05.2018 (seminarium zamknięte dla osób niebędących pracownikami instytutu) 10:00

Innowacyjne technologie modelowania tekstyliów – VANTABLACK.

E. Kosińska

  10:30

Zastosowanie barwników fosforescencyjnych do poprawy widoczności na drodze.

A. Kamińska

  11:00

Podsumowanie prac związanych z opracowaniem technologii wytwarzania kompozytów i absorberów energii w ramach realizacji projektu TEA.

E. Kusiak

16.05.2018 10:00

Nowe zapisy w specyfikacjach technicznych wynikające z wykazu wyrobów.

NW

  10:30

Wpływ modyfikacji chemicznej nanostruktur węglowych na właściwości elektromagnetyczne materiałów kompozytowych i hybrydowych – podsumowanie prac wykonanych w ramach projektu TANGO.

M. Olejnik

  11:00

Prezentacja modułu analizy ryzyka w systemie SIA.

A. Kucharska-Jastrząbek

13.06.2018 (seminarium zamknięte dla osób niebędących pracownikami instytutu) 10:00

Pancerz elastyczny w aspekcie projektu ubrania barierowego do ubrania ochronnego nowej generacji - EOD NG.

K. Olszewska

  10:30

Ubranie ochronne nowej generacji EOD NG - przedstawienie zakresu badań i podsumowanie prac przeprowadzonych w roku 2017.

K. Kośla

12.09.2018 10:00

Zasady uzyskiwania Certyfikatów Badania typu UE według Rozporządzenia 425/2016.

K. Łukasik

  10:30

Nowoczesne materiały polimerowe samonaprawiające

L. Madej-Kiełbik

10.10.2018 10:00

Opracowanie nowego wzoru stroju dla policjantów pełniących służbę na stokach górskich.

K. Czerwiński

  10:30

Opracowanie wzoru kombinezonu wraz z kamizelką ostrzegawczą dla funkcjonariuszy pełniących służbę na motocyklach, z uwzględnieniem oczekiwań użytkowników.

J. Błaszczyk

  11:00

Dobre i złe praktyki w zakresie przygotowywania Specyfikacji Technicznych w ITB „MORATEX” w roku 2017/2018.

B. Kosińska

14.11.2018 10:00

Indywidualizacja konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia – AWATAR.

G. Grabowska

  10:30

Podsumowanie prac zrealizowanych w ramach projektu pt.:  „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu”.

M. Olejnik

12.12.2018 10:00

Innowacyjne, wielofunkcjonalne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych - realizacja I Etapu projektu MULTIKOMP.

D. Zielińska

  10:30

Lekki kask ochronny dla funkcjonariuszy pełniących służbę na rowerach i konno.

W. Błaszczyk

  11:00

Nowe kierunki badań NCh.

E. Chmal-Fudali

Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007