Niedziela, 14 lipca 2024 roku
Ocena wzorów
Sposób postępowania związany z oceną wzorów wyrobów zgłaszanych do przetargów zawarty jest w procedurze PZ-01.

Procedura PZ-01

W celu rozpoczęcia oceny dostawca zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia wniosku wraz z załącznikami wymienionymi w części B wniosku na adres ITB "MORATEX" i podpisania umowy o przeprowadzenie oceny wzoru wyrobu .

Wniosek o dokonanie oceny wzoru wyrobu

Cennik oceny wzorów

Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007