Wtorek, 28 maja 2024 roku
Kontakt
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj sie z nami...
Zakład Nadzoru nad Wyrobem

Zakład Nadzoru nad Wyrobem działa w oparciu o przepisy prawne:

  • Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700 wraz z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. nr 170 poz. 1201),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów (Dz.U. z 2013 r. poz. 382 z późn. zmianami).


Zakład Nadzoru nad Wyrobem w strukturze ITB "MORATEX" podlega bezpośrednio Dyrektorowi Instytutu. Podstawowym celem działalności Zakładu jest sprawowanie nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych - Policja, Straży Graniczna i Biuro Ochrony Rządu. W obszarze wykonywania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem Zakład prowadzi również weryfikację specyfikacji technicznych wyrobów zamawianych przez służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych w zakresie zgodności specyfikacji z zapisami ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wzory dokumentów wspomagających proces sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem
Wykaz zweryfikowanych specyfikacji technicznychWykaz specyfikacji technicznych


Kontakt z Zakładem Nadzoru nad Wyrobem:
tel.: 42 630-56-35 lub centrala 42 637-37-10 wew. 173,
fax: +48 42 636-92-26,
e-mail: znw@moratex.eu
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007