Wtorek, 28 maja 2024 roku
Wydawnictwo

Od 1993 r. ITB „MORATEX” kontynuuje wydawanie czasopisma naukowo-technicznego „Techniczne Wyroby Włókiennicze”. Numer ISSN czasopisma – 1230 – 7491. Jest to jedyne czasopismo krajowe poświęcone problematyce technicznych wyrobów włókienniczych, którego zadaniem jest rozpowszechnianie fachowej wiedzy o tak ważnej gospodarczo i społecznie dziedzinie włókiennictwa. Zamiarem Instytutu jest oprócz pogłębiania wiedzy tych wszystkich, którzy zajmują się problematyką technicznych wyrobów włókienniczych, również zaznajomienie użytkowników tych wyrobów z możliwościami ich zastosowania, z nowymi asortymentami technicznych wyrobów włókienniczych powstających na bazie nowych surowców i nowych technologii dotychczas nie znanych lub nie stosowanych w kraju. Tematyka drukowanych w nim artykułów jest głównie skoncentrowana na wyrobach służących ochronie zdrowia i życia ludzi pracujących na rzecz obronności kraju, utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego, straży pożarnej i granicznej. Są to wyroby takie jak: osłony balistyczne, przeciwuderzeniowe, sprzęt i ubrania trudno palne dla straży pożarnej, ubrania chroniące przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi, odzież ochronna dla potrzeb gospodarki morskiej. W czasopiśmie zamieszczane są również artykuły specjalistów krajowych i zagranicznych instytutów naukowo-badawczych, zajmujących się podobną problematyką.
Kwartalnik „Techniczne Wyroby Włókiennicze” posiada swoich stałych prenumeratorów krajowych i zagranicznych. Przekazywany jest do Biblioteki Głównej w Paryżu, Biblioteki Narodowej W Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, w Toruniu i w Opolu, do Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Jest doskonałą formą promocji wyników prac naukowo-badawczych prowadzonych przez ITB „MORATEX”.

Redakcja czasopisma:

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź

tel.: (42) 637-37-10, (42) 637-44-00
fax: (42) 636-92-26

Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007