Piątek, 14 czerwca 2024 roku
Projekty realizowane w ramach POIG
ITB "MORATEX" realizuje następujące projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w tym dwa projekty kluczowe) współfinansowene przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:


1. Projekt nr POIG.01.03.01-10-005/08


Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych

Kompozyty POIG

Liderem projektu jest:
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" z siedzibą w Łodzi, 90-505 Łódź ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, reprezentowany przez Dyrektora - dr inż. Elżbietę Witczak
  Kierownik Projektu: dr hab. inż. Marcin H. Struszczyk

Partnerzy:
 • Politechnika Łódzka - Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji z siedzibą w Łodzi, 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116, reprezentowana przez Rektora PŁ - prof. dr hab. inż. Jana Krysińskiego i Kwestora PŁ - mgr Jadwigę Machnicką
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia z siedzibą w Zielonce, 05-220 Zielonka ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 7, reprezentowany przez Dyrektora dr inż. Ryszarda Kostrowa
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, reprezentowany przez Dyrektora - prof. dr hab. med. Danutę Koradecką

Strona projektu: http://kompozyty.poig.eu


2. Projekt nr POIG.01.03.01-00-006/08


Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska


Liderem projektu jest:
 • Instytut Włókiennictwa - dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz

Parnterzy:
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" - dr inż. Elżbieta Witczak
  Kierownik tematu V: mgr E. Obersztyn
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Poznańska - Wydział Technologii Chemicznej
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy


3. Projekt nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08


Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo - rozwojowych.

Patenty POIG

Liderem projektu jest:
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" z siedzibą w Łodzi, 90-505 Łódź ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, reprezentowany przez Dyrektora - dr inż. Elżbietę Witczak
  Kierownik Projektu: dr hab. inż. Marcin H. Struszczyk

Strona projektu: http://patenty-poig.eu


4. Projekt, umowa nr UDA-POIG.01.03.01-00-060/08-00


Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano.


Liderem projektu jest:
 • Politechnika Warszawska - prof dr hab. Marcin Leonowicz
Parnterzy:
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" - reprezentowany przez dr inż. Elżbietę Witczak
  Koordynator: dr inż. K. Olszewska
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia - reprezentowany przez Dyrektora dr inż. Ryszarda Kostrowa


5. Projekt, umowa nr UDA-POIG.01.01.01-00-005/09


Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.


Liderem projektu jest:
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych - dr inż. Danuta Ciechańska
Parnterzy:
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" - reprezentowany przez dr inż. Elżbietę Witczak
 • Politechnika Łódzka
 • Instytut Włókiennictwa
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 • Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna


Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007