Niedziela, 14 lipca 2024 roku
Aktualności
Konferencja ECO MAKE 2018 i konkurs BLUE DROP dla projektantów 03-07-2018
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi organizuje już po raz piąty konferencję ECO MAKE. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2018 r., zaś jej hasłem przewodnim tym razem będzie „CZŁOWIEK ODPOWIEDZIALNY”. Jak podają organizatorzy – wydarzenie to jest inicjatywą artystyczno-edukacyjna skierowaną do środowiska projektantów. Planowane są liczne wystawy, wykłady, warsztaty, ścieżki edukacyjne oraz międzynarodowa debata pt. „Odnawialna przestrzeń projektowania 2.0”.

Jednym z najważniejszych elementów ECO MAKE 2018 będzie międzynarodowy konkurs BLUE DROP na najlepszą pracę wykorzystującą materiały odpadowe pozyskane z przedsiębiorstw lokalnych dla twórcy. W szranki mogą stanąć projektanci – studenci i pedagodzy kierunków projektowych i artystycznych z kraju i z zagranicy. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 PLN.

Do udziału w konferencji, debacie i w konkursie zachęcamy wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji można znaleźć na stronach organizatorów, tj. pod adresem https://www.asp.lodz.pl/


MORATEX wspiera Straż Leśną. 26.04.2018r.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX został zaproszony na naradę Straży Leśnej, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2018r., w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko. Podczas tego spotkania nasi delegaci przedstawili gospodarzom kilka modeli kamizelek kuloodpornych o cechach predestynujących je do użytku w Straży Leśnej, której funkcjonariusze bywają coraz częściej narażeni na zagrożenia pochodzące od broni palnej.
Z uwagi na różnorodne warunki pracy, strażnicy byli zainteresowani możliwościami zarówno ochrony podstawowej, jak i opcji, jakie oferują nasze konstrukcje, co pozwala użytkownikom dostosować optymalnie swą kamizelkę. Projektując w ten sposób nasze wyroby pomagamy uzyskać możliwie najlepszy komfort i funkcjonalność danego modelu, a zarazem gwarantujemy wymaganą skuteczność ochrony.
Dla dokonania właściwego wyboru i efektywnego wykorzystania kamizelki potrzebna jest zatem pewna znajomość jej budowy oraz działania, którą to wiedzą nasi specjaliści chętnie podzielili się z uczestnikami narady.

MORATEX wierzy w młodych! Szczególnie w Młodych w Łodzi. 12.04.2018r.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX jest Oficjalnym Partnerem Konkursu "Młodzi W Łodzi – Mam Pomysł Na Startup". W porozumieniu z Urzędem Miasta wesprzemy wybranego Uczestnika Konkursu zapewniając mu pakiet konsultacji w zakresie promocji i komercjalizacji efektów procesów projektowych.
A tymczasem trzymamy kciuki za wszystkich, którzy stanęli do Konkursu. Powodzenia!

Projekt PSI rozszerzy działalność Instytutu 31.01.2018r.

W dniu 29 stycznia 2018 Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX zawarł z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie Projektu numer RPLD.01.01.00-10-0001/17-00 w ramach Osi priorytetowej 1: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt nosi tytuł "Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji - Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Techno;ogii Bezpieczeństwa MORATEX".
Wśród jego celów bezpośrednich należy w pierwszej kolejności wymienić budowę nowych laboratoriów badawczych - CompositeLab i ERGOSecurity oraz modernizację obecnego Laboratorium Badań Balistycznych.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 20 126 512,16 zł, a MORATEX zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w wysokości 4 805 466,21 zł, zaś dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (współfinansowanie UE), przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych, ustalono w kwocie nieprzekraczającej 11 246 538,99 zł. Termin rozpoczęcia realizacji to 1 kwietnia 2018, a zakończenie nastąpi do 31 lipca 2020 r.

To będzie największe jednorazowe przedsięwzięcie w 65-letniej historii naszego instytutu.


Nowy projekt Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" 27.12.2017r.

Od Nowego Roku mały MORATEX rusza w Regionalnych Agendach Naukowo-Badawczych z projektem:
POIR.04.01.02-00-0028.17 "Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania" - akronim STEP.

Lider: Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX".
Partnerzy przemysłowi: Lubawa SA oraz Miranda.
Partner naukowy: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.


Tropem włókiennika przyszłości! 04.12.2017r.
Zapraszamy Państwa na wystawę promującą przemysł włókienniczy w woj. łódzkim.
Wystawa odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi. MORATEX wraz z Politechniką Łódzką oraz instytutami i stowarzyszeniami tworzącymi sektor włókienniczy, zaprezentują dokonania branży w obszarze innowacyjnych produktów oraz rozwiązań.
Nasz Instytut zaprezentuje mundur ćwiczebny oraz nowe, nieujawniane jeszcze, koncepcje balistycznej ochrony tułowia.

Celem wystawy jest promocja branży włókienniczej wśród władz samorządowych, a także wśród uczniów szkół średnich oraz mieszkańców regionu.

Poniżej plakat promujący wydarzenie.

iENA 2017, Norymberga 06.11.2017r.
W dniach 2-5 listopada 2017 r. na terenie Norymberskiego Centrum Targowego odbyła się 69 ta Międzynarodowa Wystawa Wynalazków iENA - Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty. Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zorganizowało polskie stoisko, na którym znalazło się 25 rozwiązań polskich twórców z jednostek sfery nauki.
Wśród nich promotorzy SPWIR zaprezentowali „Materiał Ekranujący” – jedno z najnowszych opracowań naszego instytutu. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ międzynarodowe audytorium niemieckiej wystawy doceniło ten kompozyt, podobnie jak to się stało niedawno w Warszawie. Tym razem zdobyliśmy dowody uznania Portugalskiego Stowarzyszenia Wynalazców, Innowatorów i Twórców. Możemy z dumą poinformować, że wynalazek naszych Autorów błyskawicznie dotarł do jednego z najdalszych zakątków Europy!


Złoty LAUR INNOWACYJNOŚCI 2017, NOT, Warszawa 23.10.2017r.
MORATEX po raz kolejny stanął do Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty Innowacyjne "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2017". Wedle organizatorów - Naczelnej Organizacji Technicznej - ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego Polski.

W tym duchu zgłosiliśmy "Technologię Indywidualizacji Konstrukcji Wielofunkcyjnych Kamizelek Balistycznych Skrytego Noszenia" opracowaną w naszym Instytucie przy współpracy z Partnerami: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A., Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Wśród niezwykle silnej konkurencji, jaka miała miejsce w tegorocznej edycji tego prestiżowego wydarzenia, w dniu 19 października br. Kapituła Konkursu podjęła decyzję o nagrodzeniu naszej technologii ZŁOTYM Laurem Innowacyjności 2017.

Dziękujemy!IWIS 2017, Warszawa 16.10.2017r.
Jednym z bardziej znaczących wydarzeń w kalendarzu polskich wynalazców i innowatorów jest Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków (IWIS). W tegorocznej edycji, przy życzliwym wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, MORATEX zaprezentował tam jedno ze swych najnowszych osiągnięć, a mianowicie Materiał Ekranujący.
Jest to warstwowy kompozyt o tak dobranej strukturze i komponentach, że oprócz pożądanych cech wytrzymałościowych oraz estetycznych wykazuje obiecującą zdolność do ekranowania pola elektromagnetycznego. Szczególnie w przedziale od 150 MHz do 6 GHz - ze skutecznością co najmniej 61 dB przy grubości zaledwie 0,5 mm, jak wykazały testy zgodne z ASTM D4935 10. To oznacza ciekawe możliwości zastosowań tam, gdzie pracują urządzenia wykorzystujące technologie GSM, WIFI, Bluetooth czy GPS.

Wystawa IWIS przyniosła Autorom wynalazku „Materiał Ekranujący” sukces w postaci Złotego Medalu z Wyróżnieniem.
Gratulujemy!

Nowe logo Instytutu 01.09.2017r.
Zmiany, zmiany, zmiany

Podobno już Heraklit - mędrzec ze starożytnego Efezu - nauczał, że "Jedyną stałą rzeczą jest zmiana". Dzisiejsi guru zarządzania mówią "Rozwijaj się, albo giń!".

Nie ma rady; aby przetrwać - trzeba się szybko i skutecznie dostosowywać do zmieniającego się świata, zaś komu śni się sukces - musi wyprzedzać zmiany w otoczeniu.


Chcemy, aby oznaki rozwoju naszego instytutu szybko dotarły do świadomości naszych Partnerów i Klientów. Dlatego wśród zmian mamy i takie, których istotą jest przekaz skierowany na zewnątrz. W tej sferze zasadniczym nośnikiem informacji jest nowe logo Instytutu. Prezentujemy je z dumą, widząc w nim to, co dla nas ważne. Oto cytat z Księgi Znaku:

Całość logo została narysowana na siatce o proporcjach złotego podziału, przez co odwołuje się do nauki, badań - filaru instytutu. Znak graficznie nawiązuje do pierwszej i ostatniej litery nazwy „MORATEX” - M i X, przez co stanowi jednocześnie sygnet Instytutu. Ponadto zygzakowata linia i przełamanie jej części odwołuje się do splotu tkaniny lub do ściegu. W znaku można również dostrzec strzałkę wskazującą kierunek ku górze - sugerującą pozytywny rozwój. Całość ma nowoczesną, zmiękczoną formę, która pokazuje, że dzisiaj technologia zaczyna się w laboratorium - w probówkach.


Mamy nadzieję, że rzeczywistość będzie się zmieniać w harmonii z takim przekazem i liczymy na Państwa kreatywny współudział w naszym rozwoju. Zapraszamy do współpracy!
Uniwersytet Letni CIFE 14.07.2017r.
Siedzibę naszego Instytutu odwiedziła ostatnio barwna delegacja - uczestnicy Uniwersytetu Letniego pod hasłem "Rozwój regionalny i innowacje", zorganizowanego w Polsce przez Międzynarodowe Centrum Szkoleń Europejskich (CIFE) w Nicei, Francja dla swych studentów.
Była to młodzież z takich krajów, jak Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Boliwia, Chiny, Gruzja, Indie, Iran, Francja, Rosja i Turcja. Przyjechali do Łodzi w porozumieniu z tutejszymi władzami lokalnymi, aby zrealizować jeden z punktów wcześniej zaplanowanego programu - "Rozwój regionalny, inteligentne specjalizacje i proces odkrywania: Wizyta w firmie z branży inteligentnych technologii w historycznym mieście Łodzi: MORATEX, firma opracowująca inteligentne technologie dla kamizelek kuloodpornych". Program 2017
To wyjątkowo ciekawe audytorium zapoznało się z przykładami opracowań instytutu oraz miało okazję obserwować transmisję na żywo z testów balistycznych wkładu ochronnego do kamizelki kuloodpornej, a następnie wziąć go do rąk i namacalnie przekonać się jak skuteczna jest ta ochrona. Zarówno studenci, jak opiekunowie wysłuchali także prezentacji i wzięli udział w krótkiej, acz żywiołowej dyskusji, po czym niektórzy przymierzali eksponowane modele kamizelek, hełmów i innych środków ochrony osobistej (PPE). Najbardziej zaintrygowani chcieli już w dniu wizyty umawiać się na staż. Perspektywa zdobycia wiedzy z zakresu specjalności Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" okazała się nadzwyczajnie atrakcyjna dla studentów renomowanej, międzynarodowej placówki edukacyjnej we Francji.EUROPOLTECH 2017, Gdańsk 05.05.2017r.
W gdańskiej hali Amber Expo odbyła się tegoroczna edycja targów EUROPOLTECH. To specjalizowane wydarzenie zgromadziło wielu funkcjonariuszy służb mundurowych, przede wszystkim związanych z resortem MSWiA.– Policja, Straż Graniczna, BOR oraz Państwowa Straż Pożarna, a także producenci sprzętu oraz dostawcy usług dla tych służb zaprezentowali swój potencjał.
Równocześnie z targami nad halą ekspozycji odbywały się zorganizowane przez Komendę Główną Policji konferencje naukowe.
Obecność MORATEX zauważono: na konferencji naukowej, na której wystąpił z referatem pan Wojciech Błaszczyk w hali targowej, gdzie znalazło się własne stoisko Instytutu, a oprócz tego – nasze wyroby były z dumą prezentowane na ekspozycji Komendy Głównej Policji!
Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi 10.04.2017r.
Tegoroczna, już 17-ta edycja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi stała się okazją do promowania rezultatów projektu Ergobal Composite. Festiwalowi goście mogli dotknąć, "zajrzeć do wnętrza" oraz przymierzyć m. in. wykonane z zastosowaniem kompozytów prototypy środków ochrony balistycznej. W tym kamizelkę kuloodporną, hełm hybrydowy oraz płyte pancerne zdolne zatrzymywać pociski z wojskowej broni długiej. Szczególnie blisko interesowali się tymi wynalazkami studenci Politechniki Łódzkiej, bo właśnie na jej terenie MORATEX zorganizował interaktywną prezentację 6 kwietnia 2017.
Następnego dnia prezentacja oraz bardziej merytoryczny referat zostały przedstawione w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.
Wspólnotowe Centrum Badawcze – JRC, Ispra, Włochy. 06.03.2017r.
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprosił Dyrektora Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, pana prof. Marcina H. Struszczyka, do udziału w wizycie studyjnej przedstawicieli regionu łódzkiego we Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre – JRC). Wizyta odbyła się w dniu 2 marca 2017r. w ośrodku położonym w miejscowości Ispra, niedaleko Mediolanu. W trakcie wizyty dokonano wymiany doświadczeń a następnie delegaci zapoznali się z pracami tamtejszych naukowców i mieli sposobność zobaczyć kilka laboratoriów, gdzie realizowane są prace badawcze w takich dziedzinach, jak metodyki testów alternatywnych wobec badań na zwierzętach, nanobiotechnologie w wyrobach medycznych, energia, transport i klimat, czy pojazdy elektryczne i sieci inteligentne.

JRC jest Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej, w jego skład wchodzi siedem instytutów naukowych zlokalizowanych w Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii. Centrum zatrudnia 2,7 tys. pracowników, a dysponuje rocznym budżetem 320 mln Euro. Dzięki temu może realizować misję wspierania naukowego i technicznego koncepcji, rozwoju, wdrażania i monitorowania polityki Unii Europejskiej i pełnić aktywną rolę w udzielaniu pomocy przy tworzeniu bezpieczniejszej, czystszej, zdrowszej i bardziej konkurencyjnej Europy.
Umowa licencyjna na produkcję Kasku Ochronnego. 03.02.2017r.
19 grudnia 2016 Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX podpisał umowę licencyjną na produkcję kolejnego ze swych wynalazków. Tym razem jest to nowy wyrób z kategorii środków przymusu bezpośredniego. Jego zadaniem jest zapobieganie oraz ochrona przed skutkami autoagresji bądź agresji osób zatrzymanych.
Kask Bezpieczeństwa jest przeznaczony do stosowania przez funkcjonariuszy Policji lub innych służb wobec osób zatrzymanych w celu zapobieżenia objawom ich agresji lub autoagresji. Zmniejsza ryzyko samookaleczenia tych osób, a zarazem poprawia bezpieczeństwo otoczenia, chroniąc eskortę i osoby postronne przed uderzeniem głową, ugryzieniem, opluciem przez przestępcę.
Konstrukcja zapewnia odporność na poziomie min. 1,5 kN przy uderzeniu z energią 15 J. Jest wyposażona we wkład higieniczny chroniący przed zabrudzeniem płynami ustrojowymi.
Wynalazek zgłoszono do ochrony w UP RP w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 i zdążył już zyskać uznanie potwierdzone zarówno wyróżnieniami na międzynarodowych wystawach i konkursach, jak i praktycznym zastosowaniem.EURAXESS – Kodeks Etyki Pracowników 16.01.2017r.
Zgodnie ze Strategią wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania w Rekrutacji Naukowców (dokument, strona 20) uchwałą Rady Naukowej MORATEX wprowadza w życie „Kodeks Etyki Pracowników Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX”.
Jesteśmy przekonani, że Kodeks wraz z procesami edukacyjno-szkoleniowymi pozwoli na znaczące zwiększenie udziału osób posiadających ugruntowane zasoby wiedzy w obszarze zasad i praktyk postępowania etycznego, w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych.


Kolejne laury w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy 12.12.2016r.
W mijającym roku odbyła się już 44-ta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Miło nam donieść, że pracownicy Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX wzięli w nim udział po raz drugi i ponownie zasłużyli na nagrodę. Wcześniej, w roku 2011 zdobyli nagrodę III stopnia, za "Nowy zestaw przeciwuderzeniowy dla Policjanta". Tym razem sięgnęli po najwyższy laur w kategorii Prace naukowo-badawcze.
Wraz z partnerami uczestniczyli w realizacji najlepiej ocenionych badań nad opracowaniem zestawu odzieży ochronnej dla ratowników górniczych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - pani Elżbieta Rafalska - pokreśliła znaczenie postępów w tej dziedzinie, nadzwyczaj ważnej dla jednego z kluczowych obszarów gospodarki narodowej Polski.
W nagrodzonym zespole ze strony Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX pracowali: Krzysztof Czerwiński, Grażyna Redlich, Ewa Obersztyn i Barbara Kosińska.
Gratulujemy!
Brussels INNOVA 2016 01.12.2016r.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX był już tradycyjnie obecny wśród setek wystawców na Międzynarodowych Targach Badań, Innowacji i Nowoczesnych Technologii BRUSSELS–INNOVA, które odbyły się w dniach 17-19 listopada br. w hali nr 10 Brussels Expo (Heysel). Goście targów mieli jeszcze raz sposobność zapoznać się z ciekawymi rezultatami najnowszych prac naszego instytutu. W tym roku promowaliśmy wynalazek „Przeciwwybuchowe Panele Ochronne”. Jest to propozycja rozwiązania chroniącego załogi pojazdów przed śmiertelnym zagrożeniem ze strony eksplozji ładunku wybuchowego w bezpośrednim sąsiedztwie. Użycie odpowiednio skonstruowanej przegrody (panelu) może znacząco zredukować tę destrukcyjną energię, a zatem dać szansę przeżycia załodze. Optymalna konstrukcja i dobry dobór materiałów opracowane przez naszych badaczy na zlecenie Wojskowej Akademii Technicznej zaowocowały uznaniem Jury konkursu Eureka! i wynalazek zdobył Złoty Medal!
MORATEX w pałacu Prezydenta RP 23.11.2016r.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, w obecności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz zaproszonych gości, podpisał w dniu 23 listopada 2016 Ustawę o Innowacyjności. Zaledwie pięć super-innowacyjnych instytucji naukowych oraz przedsiębiorstw zaproszono na tę uroczystość do Pałacu Prezydenckiego, aby pokazać, że przy wystarczająco mocnym zaangażowaniu udaje się w Polsce tworzyć i wdrażać rzeczy ciekawe, wręcz niezwykłe i unikalne. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” dostąpił zaszczytu zaproszenia na tą uroczystość. W wyjątkowych okolicznościach przedstawiliśmy osiągnięcia, z których jesteśmy dumni. Były to rezultaty projektów współfinansowanych przez Fundusze Strukturalne, do wykorzystania dla przedsiębiorstw produkujących na rzecz służb działających w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Kamizelki balistyczne dla Policji, BOR i Straży Granicznej, kompozytowa tarcza balistyczna i hełm hybrydowy, które są nie do pobicia w relacji swych zdolności ochronnych do masy, czy kask ochronny zapobiegający skutkom autoagresji lub agresji ze strony osób zatrzymanych – to tylko kilka wynalazków, jakie opracował ostatnio MORATEX, a które przedstawiliśmy Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej.
Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych 2016 18.10.2016r.
W dniach 12-13 października 2016 r. w Łodzi, odbyły się po raz trzeci Targi Technicznych Wyrobów Włókienniczych, podczas których polscy i zagraniczni producenci i dystrybutorzy przedstawili swoją ofertę w zakresie technicznych wyrobów włókienniczych stosowanych w różnych gałęziach gospodarki. Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych „MORATEX” na dwóch swoich stoiskach promował usługi laboratoriów i Zakładu Certyfikacji Wyrobów działających w Instytucie oraz rezultaty prowadzonych prac badawczych:
 • nowoczesne osobiste ochrony balistyczne opracowane w ramach Projektu nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08 ”Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych”, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Rezultaty projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa:
 • mobilne laboratorium do wykrywania śladów daktyloskopijnych, opracowane w ramach projektu Nr O ROB 0020 01/ID 20/1: „Mobilne laboratorium do wykrywania śladów daktyloskopijnych parami estru kwasu cyjanoakrylowego”
 • nowoczesne kamizelki kuloodporne powstałe w wyniku projektów:
  • Projekt rozwojowy nr O ROB 0012 02: „Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia”,
  • Projekt rozwojowy nr O ROB 0001 001: „Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej kamizelki z kompozytów włóknistych i polietylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki”,
 • rezultaty projektu rozwojowego nr O ROB 0013 01: „Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)”.
Targom towarzyszyła Konferencja InnovaTex 2016, podczas której specjaliści ITB „MORATEX” wygłosili referaty przedstawiające aktualną wiedzę na temat opracowywania, badań i zastosowania nowoczesnych technicznych wyrobów włókienniczych.EURAXESS - Przyjazna polityka kadrowa wobec naukowców (HRS4R) 20.09.2016r.
Kierując się dążeniem do rozwoju swego potencjału kadrowego, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX złożył deklarację przystąpienia do programu EURAXESS Researchers in Motion wspierającego międzynarodową migrację badaczy. Oznaczało to m.in. przyjęcie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania podczas Rekrutacji Naukowców.
W konsekwencji tej decyzji nasz Instytut dokonał wewnętrznej analizy i opracował plan wdrażania strategii HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers - strategia polityki kadrowej wobec naukowców). W dniu 14 września ten szczegółowy plan został przekazany Zespołowi EURAXESS. Kiedy zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Komisję Europejską, a następnie pod nadzorem właściwych organów UE wdrożony, MORATEX znajdzie się w gronie uznanych instytucji wyróżniających się najlepszymi praktykami w zatrudnianiu i rozwijaniu kariery badaczy.
Plan Wdrażania EURAXESS


Piknik NATO 12.07.2016r.
W ramach Ogólnopolskich Dni NATO zorganizowanych pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza, w dniach 8-9 lipca b.r. odbył się w dniu 9 lipca b.r. w Łodzi na stadionie SKS START piknik, w którym wzięły udział różne formacje wojskowe, wszystkie inne służby mundurowe, organizacje paramilitarne oraz instytucje, których działalność jest związana z bezpieczeństwem i obronnością kraju.
Eksponowany był sprzęt i wyposażenie różnych rodzajów służb mundurowych oraz przeprowadzone zostały pokazy skoków spadochronowych i ratownictwa medycznego. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” eksponował rezultaty prac badawczych:

 • mobilne laboratorium do wykrywania śladów daktyloskopijnych parami estru kwasu cyjanoakrylowego, opracowane w ramach projektu Nr O ROB 0020 01/ID 20/1, realizowanego na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • nowoczesne kamizelki kuloodporne opracowane będące rezultatami projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa:

  • Projekt rozwojowy nr O ROB 0012 02: Nowoczesna, trudnopalna i ergonomiczna kamizelka balistyczna skrytego noszenia

  • Projekt rozwojowy nr O ROB 0001 001: Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej kamizelki z kompozytów włóknistych i polietylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki


oraz dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi eksponowane było najnowsze umundurowanie Policji, w którego opracowaniu brał udział Instytut.
Ekspozycja ITB „MORATEX” spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników pikniku.


Konferencja Inter Nano Poland 2016 22.06.2016r.
W dniu 14 czerwca 2016 r., podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zorganizowana została pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Energii i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju największa w Polsce konferencja o tematyce nanotechnologii, nowoczesnych przedsiębiorstw i dobrych praktyk zarządzania Klastrami.
W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele jednostek naukowych i firm z całego świata.
Konferencja miała na celu zaakcentowanie znaczenia transgraniczności innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz pokazanie Polski jako kraju na światowym poziomie w dziedzinie nanotechnologii i rozwoju przemysłu.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” będący sponsorem Konferencji, reprezentowany był podczas obrad przez dyrektora Instytutu dr hab. inż. Marcina Struszczyka – profesora ITB „MORATEX” oraz kierownika Laboratorium Badań Chemicznych ITB „MORATEX” mgr inż. Michała Miklasa, którzy wygłosili referaty i wzięli czynny udział w dyskusji.
Konferencja zorganizowana przez Fundację Nanonet wraz z Miastem Katowice oraz Śląskim Klastrem Nano była wyjściem naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego i naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii i spełniła swoje zadanie.

Źródła informacji: INTER NANO Poland i materiały informacyjne Konferencji


MORATEX na międzynarodowych manewrach ANAKONDA 16 22.06.2016r.
Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe ANAKONDA 16, które odbyły się w Polsce w dniach 7-17 czerwca 2016 z udziałem sił zbrojnych 24 państw sojuszniczych i partnerskich NATO, odbiły się szerokim echem w mass-mediach całego świata. Na zakończenie tych ćwiczeń zorganizowano na płycie wojskowego lotniska Ziemsko wystawę demonstrującą potencjał obronny Polski. Do udziału w wystawie Dowództwo Rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprosiło m.in. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX. Nasz Instytut przedstawił swoją ekspozycję wraz z POLSKĄ IZBĄ PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOŚCI KRAJU, jako członek-założyciel Izby.
Prezentowany wkład MORATEXU w osiągnięcia polskiej myśli technicznej i techniki obronnej potrafił wywołać zaskoczenie u zawodowych żołnierzy z całej Europy oraz USA i Kanady. W szczególności respekt budził wszechstronny i elastyczny zestaw indywidualnej ochrony balistycznej stanowiący rezultat projektu badawczo-rozwojowego HARD-VEST, zrealizowanego przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Nawet profesjonalistom z US Army imponowało, że potrafimy chronić żołnierza przed nowoczesnymi pociski pola walki, w tym amunicją przeciwpancerną i zapalającą, klasyfikowaną w normach polskich i amerykańskich NIJ jako najwyższy poziom zagrożenia w kategorii ręcznej broni palnej.
Z kolei inni wystawcy byli zainteresowani usługami Instytutu w sferze badań, a także współpracą przy opracowaniu nowoczesnych technologii, które znalazłyby zastosowanie jako wyposażenie wojskowe. W tym zarówno rozwój ochrony przed bronią konwencjonalną, jak i technologie broni nie-śmiercionośnej.

Ekspozycja na wystawie EDURA 2016 w Kielcach 22.06.2016r.
W dniach 9-11 czerwca 2016 w Kielcach odbyła się XI Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo Zabezpieczenia i Technika Przeciwpożarowa EDURA. Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX prezentował tam swój potencjał w dziedzinie sprzętu i wyposażenia ratowniczego oraz innowacyjnych konstrukcji z zastosowaniem nowoczesnych materiałów włóknistych.
Zainteresowanie krajowych producentów wzbudzały przede wszystkim usługi Laboratorium Badań Metrologicznych oraz Zakładu Nadzoru nad Wyrobem. Natomiast rezultaty projektu badawczo-rozwojowego „ŻYWIOŁ”, zrealizowanego przez MORATEX na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zostały uznane za atrakcyjne przez dostawców tego rodzaju wyposażenia do odpowiednich służb poza granicami Polski, np. w Wielkiej Brytanii.

Targi INTARG 2016 20.06.2016r.
W dniach 14-15 czerwca 2016 r. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” wziął udział w Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2016.
Targi zostały zorganizowane w Katowicach pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Jarosława Gowina i Ministerstwa Rozwoju. W tej interesującej imprezie wystawienniczej dotyczącej wynalazczości wzięły udział polskie i zagraniczne wyższe uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa i indywidualni wynalazcy, prezentując nowatorskie rozwiązania z różnych dziedzin nauki i gospodarki.
ITB „MORATEX” promował mobilne laboratorium do wykrywania śladów daktyloskopijnych parami estru kwasu cyjanoakrylowego, opracowane w ramach projektu Nr O ROB 0020 01/ID 20/1, realizowanego na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Prezentowany wynalazek spotkał się z dużym uznaniem gości targowych i Jury konkursowego i został nagrodzony srebrnym medalem.
Targom towarzyszyły liczne konferencje, w których wzięli udział przedstawiciele ITB „MORATEX” wygłaszając referaty i biorąc czynny udział w dyskusji.
Targi Pro Defense 2016 08.06.2016r.
W dniach 02-05.06.2016 r. w Ostródzie odbyły się pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Targi Przemysłu Obronnego Pro Defense 2016. W targach wzięli udział producenci, jednostki naukowo-badawcze oraz dystrybutorzy sprzętu przeznaczonego dla różnych formacji wojskowych i służb dbających o bezpieczeństwo publiczne.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” dzięki współpracy i wielkiej pomocy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie eksponował nowatorskie opracowania osobistych ochron balistycznych oraz sprzęt chroniący przed skutkami eksplozji materiałów wybuchowych. Targom towarzyszyły liczne konferencje i spotkania, w których czynny udział wzięli pracownicy naukowi ITB „MORATEX” wygłaszając referat dotyczący przenośnych pojemników przeciwwybuchowych.
Zarówno referat jak i ekspozycja Instytutu spotkały się z dużym zainteresowaniem gości targowych.


Dni Otwarte Funduszy Europejskichh 18.05.2016r.
W dniu 14 maja 2016 r. ITB „MORATEX” wziął udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich zorganizowanych w Aleksandrowie Łódzkim. Koordynatorem Dni Otwartych był Minister Rozwoju.
Podczas otwartej imprezy informacyjnej Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” prezentował rezultaty Projektu nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08
”Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych”
zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Prezentowane osobiste ochrony balistyczne opracowane w ramach projektu spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników imprezy.
Targi Logistyki Służb Mundurowych 18.05.2016r.
W Targach Logistyki Służb Mundurowych zorganizowanych po raz czwarty w dniach 10 – 11 maja 2016 r. w Łodzi, wzięły udział jednostki naukowo-badawcze oraz liczni producenci i dystrybutorzy umundurowania i sprzętu przeznaczonego dla służb mundurowych. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” eksponował rezultaty projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Projekt nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08
”Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych”
Projekt, umowa nr WND-POIG.01.03.01-00-060/08
„Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano”, rezultaty prac badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa oraz oferował usługi laboratoriów i Zakładu Certyfikacji Wyrobów działających w Instytucie. Ekspozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem gości targowych.
Targom towarzyszyło Forum, w którym wzięli udział specjaliści ITB „MORATEX”.
Wizyta studyjna Przedstawicieli Komisji Europejskiej i
Członków Komitetu Monitorującego w ITB „MORATEX”
13.05.2016r.
Doceniając rezultaty osiągnięte w ramach inwestycji realizowanych przez ITB „MORATEX” w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, a zwłaszcza projektu pt. Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych” (nr. WND-POIG.01.03.01-10-005/08), Ministerstwo Rozwoju wytypowało ITB „MORATEX” jako miejsce wizyty studyjnej.
Uczestnikami tej wizyty byli przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Członkowie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR).
Wizyta odbyła się 11 maja 2016 r. w siedzibie Instytutu. Celem wizyty było przedstawienie Komisji Europejskiej oraz Członkom Komitetu Monitorującego POIR przykładów dobrych praktyk, najlepszych projektów realizowanych w ramach Programu oraz efektów ich komercjalizacji.
Wizytującym zostały zaprezentowane bezpośrednie efekty projektu - prototypy: kamizelek kuloodpornych, kompozytowych hełmów balistycznych, tarcz balistycznych, kompozytowych płyt balistycznych. Przedstawiono także film promujący projekt oraz prezentacje nt. Instytutu i innych projektów realizowanych z środków unijnych.
Bardzo duże zainteresowanie Gości wzbudziła bezpośrednia transmisja z testów weryfikujących odporności balistyczne opracowanych rozwiązań z naszego Laboratorium Badań Balistycznych.
Na spotkaniu byli obecni twórcy projektu, którzy wyczerpująco odpowiadali na zadawane pytania.
Międzynarodowe Targi Wynalazczości CONCOURS LEPINE 2016 12.05.2016r.
W dniach 29.04.- 08.04.2016 r. odbyły się w Paryżu Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lepine, zorganizowane pod patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji, poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego.

W 2016 roku Targi zgromadziły ponad 600 rozwiązań innowacyjnych prezentowanych przez wystawców z 13 krajów świata, między innymi z Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Rosji, Iranu, Maroka, Tajwanu, Chin , Polski i Francji.

Wynalazki prezentowane były w czterech głównych sektorach branżowych (poprawa jakości życia; medycyna i technologie medyczne; transport, przemysł) oraz narodowych.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” zaprezentował KOMPOZYT BALISTYCZNY O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WIELOKROTNE UDERZENIE POCISKIEM, który został nagrodzony Brązowym Medalem.

Kompozyt został opracowany w ramach projektu „Wypracowanie nowoczesnej, trudnopalnej kamizelki z kompozytów włóknistych i polietylenowych z zastosowaniem pełnych 3D płyt twardych z uwzględnieniem ochrony przed nowoczesnymi pociskami pola walki.” Numer projektu: Nr O ROB 0001 03 001, Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.Wizyta Przedstawicieli MSWiA w
ITB „MORATEX”
10.03.2016r.
W dniu 04 marca 2016 r. wizytę w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” złożyli przedstawicie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Podsekretarz Stanu Pan Tomasz Zdzikot
Podsekretarz Stanu Pan Sebastian Chwałek
Dyrektor Generalny Pan Andrzej Jarema
Zastępca Dyrektora Departamentu Teleinformatyki Pani Alicja Klimas.

Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością Instytutu.
Członków delegacji powitała dyrektor Instytutu Pani Elżbieta Witczak, która przedstawiła historię Instytutu, zakres realizowanych zadań i kierunki rozwoju placówki.
Goście zwiedzili Laboratorium Badań Balistycznych, Laboratorium Metrologiczne oraz Badań Chemicznych. Zademonstrowano najnowocześniejsze urządzenia, którymi dysponują te laboratoria.
Wizyta przebiegła w bardzo miłej atmosferze.

Międzynarodowe Targi Tkanin i Dodatków
Rzgów, Ptak Fashion City, 25-27 listopada 2015
09.12.2015r.
W dniach 25-27 listopada b.r. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” brał udział w Międzynarodowych Targach Tkanin i Dodatków „Fast Textile”, zorganizowanych w Ptak Fashion City w Rzgowie, promując rezultaty prac badawczych oraz usługi laboratoriów i Zakładu Certyfikacji Wyrobów działających w Instytucie.
Ta wielka impreza wystawiennicza została zorganizowana już po raz drugi i zyskała dużą popularność wśród producentów i dystrybutorów tekstyliów. Wzięły w niej udział również jednostki naukowo-badawcze związane z przemysłem lekkim.
Targom towarzyszyło Forum Tekstylne, podczas którego dyrektor ITB „MORATEX” dr inż. Elżbieta Witczak wygłosiła referat pt.: „Kooperacja nauki z przemysłem – dobre praktyki wdrażania do produkcji tekstyliów na przykładzie ubrań przeciwuderzeniowych”. Działalność Instytutu przedstawiona w referacie spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.64. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych
Technologii BRUSSELS INNOVA 2015

Bruksela, Heysel Expo, 19-21 listopada 2015
30.11.2015r.
W sobotę 21 listopada zakończyły się 64. Światowe Targi „BRUSSELS INNOVA 2015”, poświęcone transferowi technologii i wdrażaniu postępu technicznego. W tegorocznej edycji Targi zgromadziły rozwiązania z 15 krajów świata: Belgii, Chorwacji, Francji, Iranu, Malezji, Malty, Maroka, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Tajlandii, Tajwanu i Włoch. Polscy wystawcy zaprezentowali 71 wynalazków. Prezentowane rozwiązania zostały zgłoszone do konkursu EUREKA Targów INNOVA, w ramach którego grono ponad 100 ekspertów z Belgii oraz innych krajów, pod przewodnictwem prezesa jury Oliviera Nagelmackersa, dokonało ich oceny, przyznając nagrody i medale.
ITB „MORATEX” zgłosił do konkursu KOMPOZYT BALISTYCZNY O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WIELOKROTNE UDERZENIE POCISKIEM, który został nagrodzony Srebrnym Medalem.
Ogólnopolski Konkurs im. Stanisława Staszica
na najlepsze produkty innowacyjne
LAUR INNOWACYJNOŚCI 2015
27.11.2015r.
26 listopada, w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyła się uroczysta Gala podsumowująca tegoroczną, piątą edycję Konkursu Stowarzyszeń Naukowo Technicznych „Laur Innowacyjności”.

Konkurs ten jest organizowany dla firm, które z powodzeniem wdrożyły najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki, zapewniające im sukces gospodarczy. W tegorocznym konkursie do Kapituły Konkursu napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń.

Wśród bardzo silnej konkurencji ITB „MORATEX” odniósł duży sukces.

Kapituła Konkursu zdecydowała o przyznaniu „Złotego Lauru Innowacyjności 2015” za projekt „Podkładka Antyugięciowa”. Srebrnym Laurem nagrodzono projekt „Kask zabezpieczający.


Demonstracja projektu D-BOX w Szczytnie 11.09.2015r.
21 maja 2015 na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zrealizowano program testów pierwszego demonstratora rozwiązań technologicznych, opracowanych i zintegrowanych w pierwszej wersji zestawu D-BOX Toolbox. Przetestowano liczne rozwiązania sprzętowe i programowe.
Jednym z kluczowych celów tej demonstracji było przedstawienie sposobu korzystania z rezultatów pracy nad projektem D-Box w procesie rozminowania, poczynając od zgłoszenia wydarzenia na polu minowym oraz uruchomienia łańcucha czynności oczyszczania i dalszych.
Łańcuch D-Box definiuje logiczny porządek, w jakim opracowane narzędzia i zaawansowane techniki należy wykorzystywać w terenie. W efekcie proces rozminowania jest optymalizowany, co znacząco redukuje ryzyko i koszty operacji.

Nagrody dla podkładki antyugięciowej 29.06.2015r.
W miesiącu maju b.r. podkładka antyugięciowa została wysoko oceniona i otrzymała następujące nagrody w dwóch prestiżowych konkursach:
 • Wyróżnienie w konkursie „Eureka! DGP-Odkrywamy polskie wynalazki”, zorganizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna Konkurs miał na celu promocję polskiej nauki poprzez wyłonienie najciekawszych wynalazków powstałych w polskich uczelniach oraz w instytutach badawczych w latach 2013 i 2014.
 • Nagroda główna w konkursie „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 2015”, zorganizowanym pod patronatem Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  Zadaniem konkursu jest nagradzanie nowatorskich, najwyższej jakości produktów, stanowiących ofertę małych i średnich przedsiębiorstw krajowych, produkujących i świadczących usługi dla wojska, służb mundurowych i innych podmiotów działających w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa zbiorowego. Zgłoszenie patentowe podkładki do EPO było finansowane z projektu nr UDA-POIG.01.03.02-10-015/08-00 „Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych”.
Noc Muzeów 2015 19.05.2015r.
W bieżącym roku, w ramach „Nocy Muzeów”, w nocy 16/17 maja b.r. , Polska Agencja Prasowa zorganizowała w Warszawie wystawę „Zadziwiające technologie”, na której były prezentowane wyroby i nowatorskie technologie z różnych dziedzin. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” na wystawie eksponował rezultaty następujących projektów:
 • Projekt POIG.01.03.01-10-005/08: Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0020 01: Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowego
  Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Projekt rozwojowy nr O ROB 0013 01: Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi (rękawy przeciwpowodziowe)
 • Projekt rozwojowy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Kask bezpieczeństwa – opracowany przez ITB „MORATEX” wspólnie z Komendą Główną Policji, zgłoszony do ochrony patentowej w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 „Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych” Projekt finansowany z własnych środków Instytutu; zgłoszenie do ochrony w EPO współfinansowane przez Unię Europejską
 • Podkładka antyugięciowa – opracowana w ramach projektu: umowa nr UDA-POIG.01.03.01-00-060/08-00 „Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano”
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
 • Pontonowy most kasetowy do budowy mobilnych przepraw mostowych, opracowany w ramach projektu rozwojowego nr O ROO 0079 „Opracowanie modułów i materiałów elastycznych o wysokiej wytrzymałości i odporności balistycznej w zastosowaniu na mosty przeprawowe”
  Projekt finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Zestaw przeciwuderzeniowy dla policjanta na EURO 2012 zapobiegający obrażeniom w czasie ataku tępym przedmiotem
Ekspozycja Instytutu spotkała się z dużym zainteresowaniem osób zwiedzających wystawę.
Pokaz umundurowania funkcjonariuszy służb nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych 21.04.2015r.
W dniach 16 -19 kwietnia odbywała się w Łodzi XII Edycja Fashion Week Poland. Jest to duże wydarzenie modowe przyciągające do Łodzi wiele wybitnych osób z Polski i zagranicy związanych z projektowaniem i modelingiem.
W ramach Fashion Week , 17 kwietnia w Centrum Promocji Mody przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, odbył się spektakularny pokaz umundurowania funkcjonariuszy służb nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Według informacji organizatorów targów mody, jest to pierwszy w Europie pokaz umundurowania dla służb bezpieczeństwa.
Zostały zaprezentowane ubrania wykonane z materiałów o wysokiej jakości spełniających standardy europejskie, charakteryzujące się dużym komfortem użytkowania oraz nowoczesnym designem.
W pokazie wzięło udział ok. 60 funkcjonariuszy ze służb nadzorowanych prze Ministra Spraw Wewnętrznych, którzy prezentowali umundurowanie.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, wyeksponował nowo opracowane wyroby w ramach projektów zrealizowanych z środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Celem przedsięwzięcia była prezentacja na międzynarodowym forum wysokiej jakości umundurowania Służb MSW, które wpływa na pozytywny wizerunek funkcjonariuszy oraz podniesienie oceny zaufania społeczeństwa.
Informacje w mediach:
Gazeta.pl
Polska Agencja Prasowa
Radio Zet
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
NSZZ Policjantów
Łódzka Policja
Głos Wielkopolski
Strona Policji na Facebook'u
TVP Regionalna
Strona Fashion Week na Facebook'u
Gazeta Wyborcza - Twitter


EUROPOLTECH 2015 21.04.2015r.
W dniach 15 – 17 kwietnia b.r. w Warszawie odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH. Targi są organizowane co 2 lata i są jedną z najważniejszych imprez wystawienniczych w Polsce dotyczących wyposażenia służb dbających o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. W obecnej edycji targów wzięło udział 163 wystawców, prezentując najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie wyrobów służących bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” na swoim stoisku promował kask bezpieczeństwa, przenośne laboratorium do ujawniania śladów daktyloskopijnych, kamizelki i hełmy kuloodporne opracowane w ramach projektu POIG. 01.03.01-10-005/08 „Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych” oraz usługi Laboratorium Badań Metrologicznych, Laboratorium Badań Balistycznych, Laboratorium Badań Chemicznych i Zakładu Certyfikacji Wyrobów.
Prezentowane wyroby i usługi spotkały się z dużym zainteresowaniem zwiedzających.Fashion Week 2015 10.04.2015r.
W ramach Fashion Week, 17 kwietnia 2015 r. o godz. 13 w Centrum Promocji Mody w Akademii Sztuk Pięknych, będzie mieć miejsce spektakularny pokaz umundurowania funkcjonariuszy służb nadzorowanych lub podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych. W pokazie weźmie udział ok. 60 funkcjonariuszy tych służb.

Jest to pierwszy w Europie pokaz umundurowania służb bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zostaną zaprezentowane ubrania o nowoczesnym wzornictwie, wykonane z materiałów o najwyższej jakości, odzież charakteryzująca się wysokim komfortem użytkowania, gwarantująca bezpieczeństwo użytkownikom.
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX", zaprezentuje nowe wyroby opracowane w ramach programów realizowanych na rzecz bezpieczeństwa i obronności ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Prezentacja na międzynarodowym forum wysokiej jakości umundurowania Służb MSW będzie kolejnym przyczynkiem do pozytywnego wizerunku Funkcjonariuszy oraz podniesienia poziomu oceny zaufania społeczeństwa.Giełda Wynalazków 2015 24.02.2015r.
Giełda Wynalazków to coroczna wystawa polskich wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych targach i wystawach wynalazczości, organizowanych na całym świecie w roku poprzednim. W bieżącym roku podczas giełdy zorganizowanej w dniach 17-18 lutego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, prezentowanych było ponad 150 polskich wynalazków z różnych dziedzin, nagrodzonych na najbardziej znanych światowych wystawach wynalazków. Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” prezentował swoje wynalazki, które w poprzednim roku uzyskały wysoką ocenę jury konkursowych na targach wynalazczości w Brukseli, Londynie , Osijek w Chorwacji i Warszawie.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wysoko oceniło osiągnięcia ITB „MORATEX” nagradzając dyplomami następujące wynalazki:
 • Kask bezpieczeństwa, opracowany przez ITB "MORATEX" wspólnie z Komendą Główną Policji, zgłoszony do ochrony patentowej w ramach projektu nr WND-POIG.01.03.02-10-015/08 "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo – rozwojowych"
 • Przenośne laboratorium do ujawniania śladów daktyloskopijnych, opracowane przez Konsorcjum:
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” – Lider

  • Partnerzy:
  • MASKPOL S.A. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego;
  • Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
  • Stanimex Sp.J. S. Staniszewski, M. Staniszewski

  w ramach projektu rozwojowego nr O ROB 0020 01, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007