Wtorek, 28 maja 2024 roku
Działalność badawcza

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" realizuje działalność badawczo-rozwojową w zakresie:

 • działalności statutowej, finansowywanej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki,
 • projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • projektów celowych zwykłych i zamawianych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz przedsiębiorstwa,
 • własnych badań oraz prac rozwojowych, finansowanych z własnych środków,
 • prac innowacyjno-wdrożeniowych finansowanych m.in.: przez Komendę Główną Policji, Komendę Główną Państwowej Straży Granicznej, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych ze środków unijnych, m.in w ramach Funduszy Strukturalnych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013) oraz VII Programu Ramowego UE,
 • przystosowywania wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

W związku z prowadzoną działalnością podstawową Instytut:

 • upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych
 • wykonuje badania i analizy oraz przygotowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych
 • prowadzi działalność normalizacyjną oraz certyfikacyjną,
 • wytwarza w ramach działalność badawczo-rozwojową aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych i pomiarowych,
 • prowadzi działalność wydawniczą.
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007