Środa, 17 kwietnia 2024 roku
CENTRUM NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE
Centrum naukowo-przemysłowe "BALLStrag" działa w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 618).
Centrum jest dobrowolnym porozumieniem stron umowy, opartym na zasadzie równości wszystkich członków, utworzonym w celu podjęcia przez strony współpracy w obszarze badań oraz wdrożeń nad technologiami i materiałami balistycznymi.
 1. Do zadań Centrum należy w szczególności:
  1. wspieranie i koordynowanie działalności podmiotów wchodzących w skład Centrum;
  2. współdziałanie w realizacji wdrożeń wyników prac naukowo-technicznych Centrum;
  3. inicjowanie tworzenia i korzystania z dużej infrastruktury badawczej;
  4. organizowanie okresowej wymiany pracowników i studentów pomiędzy podmiotami wchodzącym w skład Centrum;
  5. realizacja programów staży pracowników naukowych, posiadających stopień naukowy doktora w jednostkach Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców;
  6. inicjowanie i koordynowanie udziału jednostek Centrum w międzynarodowych programach badawczych;
  7. pozyskiwanie i obsługa projektów badawczych krajowych i finansowanych z funduszy europejskich.Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007