Środa, 17 kwietnia 2024 roku
MON 31/MON/2011
PCA AC 097
Kontakt
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj sie z nami...
Certyfikacja uprawniająca do oznaczania znakami

CA CA CA CA

Znakami mogą być oznaczane wyroby, które nie stwarzają żadnego zagrożenia dla człowieka i środowiska lub stwarzają znikome, dające się pogodzić ze zwykłym używaniem wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem.


Przy ocenie bezpieczeństwa i ekologii wyrobu uwzględnia się:

 • zastosowane surowce
 • ekologiczność procesu wytwarzania
 • konstrukcję wyrobu
 • oddziaływanie na organizm dziecka
 • poziom zawartości substancji szkodliwych
 • komfort użytkowania
 • sposób oznakowania oraz informacje o konserwacji wyrobu
 • warunki techniczno-organizacyjne producenta, umożliwiające prowadzenie stabilnej produkcji i przyjaznej dla środowiska produkcji wyrobu


Oznaczenie jest potwierdzeniem, że:

 • surowce użyte do produkcji nie stwarzają zagrożenia dla człowieka
 • do produkcji wyrobu dla dzieci użyto odpowiednich dla wieku dziecka surowców
 • proces wykończenia zapewnia minimalną zawartość szkodliwych substancji chemicznych
 • konstrukcja wyrobu gwarantuje komfort użytkowania i prawidłowy rozwój dzieckaBiuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007