Środa, 17 kwietnia 2024 roku
MON 31/MON/2011
PCA AC 097
Kontakt
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj sie z nami...
Certyfikacja OiB

Informacje o Certyfikacji OiB:

Rozróżnia się dwa rodzaje oceny zgodności wyrobów służących bezpieczeństwu państwa:

 • obligatoryjną, prowadzoną w oparciu o normy i specyfikacje techniczne stanowiące załącznik do umowy (akredytacja MON),
 • dobrowolną, na warunkach uzgodnionych w umowie zawartej przez zainteresowane strony.

Zakład Certyfikacji Wyrobów prowadzi ocenę zgodności niżej wymienionych grup wyrobów:
 • Grupa 12 - sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
  • sprzęt i środki ochrony skóry,
  • sprzęt i środki ochrony balistycznej i przeciwuderzeniowej,
  • sprzęt pirotechniczny
 • Grupa 14 - przedmioty zaopatrzenia mundurowego
  • laminaty i tkaniny
w oparciu o Programy Certyfikacji:

PRCW OiB - 01 Program Certyfikacji Wyrobów (typu 1a)
PRCW OiB - 02 Program Certyfikacji Wyrobów (typu 1b)
PRCW OiB - 03 Program Certyfikacji Wyrobów (typu 5)


Szczegółowe Programy Certyfikacji są udostępniane na życzenie.

Certyfikat akredytacji i zakres akredytacji MON:
Certyfikat
Zakres


Dokumenty do pobrania:
Wniosek (w zakresie akredytacji)
Wniosek (w oparciu o ustawę)
Wniosek na partię (w zakresie akredytacji)
Wniosek na partię (w oparciu o ustawę)
Kwestionariusz producenta
Kwestionariusz importera
Informator dla klienta


Wykaz udzielonych certyfikatów udostępniamy na życzenie.

Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007