Środa, 17 kwietnia 2024 roku
MON 31/MON/2011
PCA AC 097
Kontakt
Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj sie z nami...
Ocena zgodności WE

Ocena typu WE jest procedurą, poprzez którą jednostka notyfikowana stwierdza, że określony wzór środka ochrony indywidualnej spełnia wymagania określone w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) – moduł 10.

Środki Ochrony Indywidualnej zaliczane do kategorii IIi muszą być nadzorowane przez jednostkę notyfikowaną na etapie procesu produkcji zgodnie z § 40 Rozporządzenia Ministra Gospodarki – moduł 11A lub zgodnie z § 41 Rozporządzenia Ministra Gospodarki – moduł 11B.


Kontrola jakości prowadzona wg modułu 11A polega na:

  • badaniu próbek pobranych z produkcji
  • ocenie warunków produkcji i badań w szczególności produktu końcowego poprzez okresowe wizytacje w siedzibie producenta lub audity przeprowadzone w miejscach, gdzie powstaje produkt


Kontrola prowadzona wg modułu 11B polega na zatwierdzeniu systemu zapewnienia jakości produkcji WE funkcjonującego u producenta oraz sprawowaniu nadzoru nad zatwierdzonym systemem, w celu potwierdzenia, że producent prawidłowo wypełnia obowiązki wynikające z zatwierdzonego systemu.
Ocena utrzymywania zatwierdzonego systemu ma za zadanie potwierdzić, że zapewnia on zgodność produkowanych ŚOI z zatwierdzonym w trakcie badania typu wzorem wyrobu.
Z dniem 21.04.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Nasza Jednostka Notyfikowana (nr 1475) przygotowała się i pomyślnie przeszła proces akredytacji do celów notyfikacji. Będziemy świadczyć usługi certyfikacyjne w dwóch modułach:

  • Moduł B – badanie typu UE – kategoria II ŚOI
  • Moduł C2 - zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktu w losowych odstępach czasu – kategoria III ŚOI

Moduł C2 stosowany jest w połączeniu z modułem B, według którego przeprowadza się badanie typu UE.Zakres akredytacji PCAPliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007