Niedziela, 14 lipca 2024 roku
Prace badawczo-rozwojowe

Instytut realizuje prace badawczo-rozwojowe głównie ze środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę, głównie w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Ich zakres w latach 2002 -2011 przedstawiał się następująco:


  • prace badawcze w ramach działalności statutowej ITB "MORATEX", finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • 9 projektów badawczych i 8 rozwojowych, finansowanych z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
  • 6 projektów celowych zwykłych i 1 zamawiany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedsiębiorstw lub środków własnych,
  • 8 prac badawczych zamawianych finansowanych wyłącznie ze środków przedsiębiorstw, w tym MŚP, Komendy Głównej Policji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
  • 9 prac rozwojowych własnych,
  • 5 projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Strategia Instytutu, na najbliższe lata, zakłada aktywne uczestnictwo w realizacji projektów międzynarodowych, w tym przede wszystkim w ramach VII Programu Ramowego (i przyszłego Horyzont 2020) oraz koordynowanych przez EDA tematycznie powiązanych z Krajowym Programem Badań.


Badania naukowe i prace rozwojowe podejmowane przez pracowników ITB "MORATEX" pozwoliły na nabycie, ukształtowanie i wykorzystanie nowatorskiej i interdyscyplinarnej wiedzy oraz doświadczenia niezbędnego do projektowania nowoczesnych lub modernizowanych produktów i procesów, a w szczególności na:


  • opracowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych z zakresu ochron balistycznych (kamizelki balistyczne i wielofunkcyjne, hełmy balistyczne, tarcze balistyczne, osłony środków transportu),
  • opracowanie nowoczesnych ochron przeciwuderzeniowych,
  • opracowanie nowoczesnych konstrukcji specjalistycznych wyrobów technicznych,
  • opracowanie nowoczesnych technologii związanych z recyclingiem materiałów i wyrobów balistycznych.

Badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze bezpieczeństwa państwa są przez Instytut systematycznie realizowane i wdrażane, prowadząc do pozyskania nowej wiedzy, nowych technologii, nowych konstrukcji wyrobów niezbędnego do realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego.

Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007