Środa, 17 kwietnia 2024 roku
Upowszechnianie nauki
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r o zasadach finansowania nauki działalność Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w zakresie upowszechniania nauki jest związana z:
  • promowaniem innowacyjnych przedsięwzięć wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa;
  • upowszechnianiem, promowaniem i popularyzowaniem osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych Instytutu;
  • tworzeniem, przetwarzaniem, udostępnianiem i upowszechnianiem informacji naukowych i naukowo- -technicznych;
  • sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych;
  • podejmowaniem działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Dorobek Instytutu to wdrożenie do praktyki gospodarczej ponad 300 rozwiązań technologicznych. Instytut za swoje osiągnięcia wielokrotnie była uhonorowana dyplomami, pucharami, statuetkami i listami pochwalnymi. Wyniki prac badawczo-rozwojowych Instytutu są prezentowane na wystawach, pokazach i sympozjach naukowych krajowych i zagranicznych.

Za wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej Instytut rok rocznie otrzymuje wiele nagród na prestiżowych międzynarodowych wystawach.
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007