Piątek, 14 czerwca 2024 roku

Kontakt

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"


ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź

tel. centrala: +48 42 637-37-10
tel. sekretariat: +48 42 637-37-63
fax: +48 42 636-92-26

NIP: 724-000-02-10
REGON: 000047504

mail: itb@moratex.eu


Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień, w tym projektów oraz w celach rachunkowych i podatkowych. Administratorem danych jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” z siedzibą w Łodzi (90-505) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: itb@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10.
Inspektorem Ochrony Danych jest Mateusz Gajdacz. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: mgajdacz@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3-ech lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia), 5-ciu lat (dane projektowe) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007