Piątek, 14 czerwca 2024 roku
Ostatnie sukcesy
Konkurs "Fundusze dla Nauki 2011" 07.12.2011r.
Konkurs "Fundusze dla Nauki 2011" zorganizowany przez Fundację ProRegio został zrealizowany w ramach projektu Sieć tematyczna – Fundusze Europejskie dla Nauki. Miał on na celu nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć zrealizowanych przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, które przyczyniły się do rozwoju nauki w Polsce.
W bieżącym roku w Konkursie wzięło udział 56 projektów w trzech kategoriach:
 • Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Komercjalizacja badań
 • Wspomaganie rozwoju kompetencji pracowników instytucji badawczych

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" do Konkursu zgłosił projekt "Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych".
W dniu 28 listopada 2011 r. w Warszawie Kapituła Konkursu wysoko oceniła projekt zgłoszony przez ITB "MORATEX" nagradzając go Wyróżnieniem w kategorii "Komercjalizacja badań".

Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 14.11.2011r.
W dniach 9-10 listopada łódzki hotel Andel's gościł IV-tą edycję Europejskiego Forum Gospodarczego - "Łódzkie 2011" organizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Odbyły się 2 sesje plenarne, 7 salonów branżowych oraz wydarzenia towarzyszące.

Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, pani dr inż. Elżbieta Witczak mówiła podczas jednej z sesji, czym jest "Innowacyjne Włókiennictwo" i jak się ta idea materializuje w naszym Instytucie. Przy okazji, w foyer hotelu prezentowaliśmy namacalne przykłady ponad 750 uczestnikom Forum i przedstawicielom wielu mediów. Były to rezultaty projektów POIG.01.03.01-10-005/08-00, POIG.01.03.01-00-006/08-00 i POIG.01.03.01-00-060/08-00, które instytut realizuje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wzory wyrobów stanowiących ciekawe zastosowania nowoczesnych technologii tekstyliów oraz materiały informacyjne.

iENA 2011 07.11.2011r.
W Norymberdze, w dniach 1-4 listopada 2011 odbyła się kolejna edycja Międzynarodowych Targów iENA. Na tej prestiżowej imprezie, wśród 800 wynalazków z 30 krajów, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX zdobył dwa wyróżnienia:

 • Srebrny Medal - dla dr inż. Elżbiety Witczak, mgr inż. Grażyny Grabowskiej, mgr inż. Joanny Błaszczyk i Jadwigi Wałęzy - za rozwiązanie "Kamizelka Ochronna",

 • Brązowy Medal - dla mgr inż Krystyny Fortuniak, mgr inż. Ewy Obersztyn, dr inż. Grażyny Redlich i mgr inż. Bogdana Deki - za rozwiązanie "Włókiennicze Materiały Maskujące".IWIS 2011 07.11.2011r.
W dniach 3-5 listopada br. nasz instytut uczestniczył w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2011, na której jury konkursowe wyróżniło Złotym Medalem: dr inż. Elżbietę Witczak, mgr inż. Grażynę Grabowską, mgr inż. Joannę Błaszczyk, Jadwigę Wałęzę - za rozwiązanie "Kamizelka Ochronna".

Srebrnym Medalem wyróżniono: mgr inż. Krystynę Fortuniak, mgr inż. Ewę Obersztyn, dr inż. Grażynę Redlich, mgr inż. Bogdana Dekę - za rozwiązanie "Włókiennicze Materiały Maskujące".

Ponadto, po raz pierwszy w historii wystawy IWIS przyznano złotą statuetkę "THE LADY PRIZE" za najlepszy wynalazek , którego twórczyniami są kobiety. Jest to wspomniana wyżej Kamizelka Ochronna. "THE LADY PRIZE" otrzymały: dr inż. Elżbieta Witczak, mgr inż. Grażyna Grabowska, mgr inż. Joanna Błaszczyk, Jadwiga Wałęza. Nagrodę ufundował Prezes Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców - dr Andreas Vedres.
Nowoczesne Technologie w Bezpieczeństwie i Porządku Publicznym - WSPol w Szczytnie 17.10.2011r.
W dniach 12-14 października 2011, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja pt. "Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie i porządku publicznym".
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX wziął w niej udział jako jeden z czołowych reprezentantów środowiska naukowego, wspierający rozwój środków ochrony osobistej funkcjonariuszy MSWiA.


Konferencja była m.in. świetną sposobnością, aby zaprezentować szerokiemu audytorium - branżowym ekspertom i wykładowcom uczelni, funkcjonariuszom, słuchaczom, a nawet kandydatom zainteresowanych studiowaniem w WSPol - dorobek naszego instytutu


w tym szczególnie rezultaty Projektu Kluczowego POIG.01.03.01-005/08-00 "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych".

Dziękujemy Organizatorom za stworzenie uczestnikom konferencji znakomitych warunków.

Szczytno 2011 Szczytno 2011 Szczytno 2011
Szczytno 2011 Szczytno 2011 Szczytno 2011
Szczytno 2011 Szczytno 2011 Szczytno 2011
Szczytno 2011 Szczytno 2011
Szczytno 2011 Szczytno 2011 Szczytno 2011
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2011 14.09.2011r.
W dniach 05 – 08 września 2011 r. w Kielcach, odbył się XIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 2011. Salon jest coroczną, największą w Polsce i jedną z największych w Europie imprezą wystawienniczą, podczas której prezentowane są najnowsze światowe osiągnięcia w zakresie broni, amunicji, sprzętu i wyposażenia wojska, policji, straży granicznej, jednostek specjalnych i ratownictwa. W bieżącym roku w Salonie wzięło udział około 400 wystawców z całego świata. Na wystawie prezentowany był pontonowy most kasetowy, którego współtwórcą jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX". Eksponowany most został opracowany w ramach projektu rozwojowego nr O R00 0079 09 pt.: "Opracowanie modułów i materiałów elastycznych o wysokiej wytrzymałości i odporności balistycznej w zastosowaniu na mosty przeprawowe", finansowanego ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Projekt zrealizowany został przez Konsorcjum naukowo-przemysłowe:
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
 • Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Spółka Akcyjna
Pływak przeprawy mostowej, który jest jednym z głównych elementów mostu został opracowany przez:
 • Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
 • Przedsiębiorstwo SPORTIS S.A.
Prezentowany most spotkał się z dużym zainteresowaniem specjalistów zwiedzających Salon.

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna –UZBROJENIE'2011 23.06.2011r.
W dniach 25 – 27 maja 2011 r odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna – UZBROJENIE'2011, zorganizowana przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, wspólnie z Instytutem Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej, przy współudziale Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie. W ramach konferencji jedną z sesji naukowych poświęcono całościowo rezultatom projektu kluczowego nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08 pt. "Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych".

Realizatorzy projektu (ITB "MORATEX", CIOP-PIB, WITU oraz PŁ) wygłosili referaty przedstawiających problematykę i rezultaty Projektu. Ożywiona dyskusja dotycząca problematyki Projektu świadczy o atrakcyjności naukowej i aplikacyjnej tematu oraz o perspektywach nowych aspektów związanych z projektowaniem kompozytowych osłon balistycznych.

Harmonogram sesji poświęconej projektowi klkuczowemu
nr WND-POIG.01.03.01-10-005/08

Złoty Medal "Międzynarodowych Targów Poznańskich (ITM 2011)" dla opatrunku TROMBOGUARD 17.06.2011
Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich ma uznaną tradycję i renomę, a w powojennej historii MTP przyznawany jest od 1979 roku i cieszy się dużym uznaniem wystawców krajowych i zagranicznych.

Ponad 1000 z nich rywalizowało o medale i wyróżnienia w roku 2011 biorąc udział targach Innowacje Technologie Maszyny. Na elitarnej liście tylko 24 produktów nagrodzonych Złotym Medalem MTP na targach ITM Polska znalazł się
"Opatrunek do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych TROMBOGUARD"

Ten innowacyjny produkt zgłoszony przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, opracowany wspólnie z TRICOMED S.A. oraz Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych wzbudził ogromne zainteresowanie zarówno wśród odbiorców cywilnych i mundurowych, jak również wśród firm trudniących się dystrybucją. Dzieje się tak dlatego, że opatrunek TROMBOGUARD łączy znakomite walory użytkowe (funkcjonalność i bezpieczeństwo) z ekonomicznymi, przez co wydaje się skazany na sukces rynkowy i to w skali międzynarodowej. A swe bezkonkurencyjne zalety zawdzięcza nowatorskim rozwiązaniom opartym na dokonaniach łódzkich naukowców oraz przedsiębiorców.


Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007