Niedziela, 14 lipca 2024 roku

Rada Naukowa

Zgodnie z Art. 29 Ustawy o instytutach badawczych z 30.04.2010 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2016 r., poz. 371), Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
 

Regulamin Rady Naukowej


W Radzie Naukowej Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” zasiadają:


prof. dr inż. Izabella Krucińska - Przewodnicząca Rady Naukowej ITB „MORATEX”


dr inż. Jerzy Ickiewicz - Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej ITB „MORATEX”


dr inż. Edyta Chmal-Fudali - Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej ITB „MORATEX”


dr inż. Agnieszka Jastrząbek-Kucharska - Sekretarz Rady Naukowej ITB „MORATEX”


nadinsp. Helena Michalak


Marta Pilarska-Baran


nadbryg. Marek Jasiński


płk Robert Kozłowski


płk SG Dariusz Teteruk


mgr inż. Bożena Wilbik-Hałgas


mgr inż. Barbara Kosińska


dr inż. Marcin Łandwijt


mgr inż. Dorota ZielińskaW skład Rady Naukowej wchodzi:
  1. Dyrektor, dr hab. inż. Marcin Struszczyk, profesor ITB"MORATEX",
  2. z-ca Dyrektora ds. naukowych, dr hab. inż. Marzena Fejdyś,
spełniający wymagania określone w art.30 ust. 3, z prawem głosu w sprawach o których mowa w art.29 ust.2 pkt 12 – 14 Ustawy o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96 z 2010 r., poz.618).
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007