Środa, 17 kwietnia 2024 roku

Kalendarium najważniejszych wydarzeń
2012 Udział w projekcie realizowanym w ramach VII Programu Ramowego Unii Europejskiej
2008-2011 Aktywny udział w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
2007 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozporządzeniem z dnia 29 sierpnia 2007 powołuje Dyrektora ITB "MORATEX" jako organ sprawujący w jego imieniu nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra
2006 Przeniesienie Instytutu w struktukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do Departamentu Logistyki i Infrastruktury zgodnie z § 18 Rozporządzenia nr 7 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
2004 Przyznanie przez Komisję Wspólnoty Europejskiej statusu jednostki notyfikowanej w zakresie Dyrektywy 89/686/EEC
2002 Zakończenie rozbudowy budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 oraz przeniesienie wszystkich komórek organizacyjnych do tego obiektu
2002 Uzyskanie certyfikatu Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania MON na zgodność z wymaganiami AQAP
2002 Udzielenie przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji akredytacji Zakładowi Certyfikacji Wyrobów
2001 Wdrożenie w Instytucie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem wydanym przez PCBC
1999 Przekazanie nadzoru nad Instytutem Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
1998 Udzielenie przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji akredytacji laboratoriom badawczym Instytutu
1992 Nadanie przez Ministera Przemysłu i Handlu Ośrodkowi rangi instytutu, Centralny Ośrodek otrzymuje nazwę Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych "MORATEX"
1985 Nadanie przez Przewodniczącego Komitetu Przemysłu Obronnego Rady Ministrów Ośrodkowi status jednostki badawczo-rozwojowej przemysłu obronnego
1984 Nabycie łącznie z maszynami tkackimi od Pabianickich Zakładów Tkanin Technicznych w Pabianicach, obiektu przy ul. Sienkiewicza 165
1979 Nadanie nowego statutu oraz umożliwającego utworzenie Rady Naukowo-Technicznej oraz zmiana nazwy na Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznych Wyrobów Włókienniczych
1973 Przejęcie obiektów przy ul. Piotrkowskiej 278. Do zaadaptowanych pomieszczeń przenosi się pion badawczy i nowo utworzone zespoły doświadczalne: tkactwa, włóknin oraz konfekcji technicznej
1966 Przemianowanie Laboratorium na Centralne Laboratorium Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych, które później zmienia nazwę na Centralne Laboratorium Technicznych Wyrobów Włókienniczych
1960 Przejęcie od Zakładów Wyrobów Wulkanizowanych "PŁYTOLEX" obiektów przy ul. Skłodowskiej-Curie 3
1953 Powołanie przez Ministra Przemysłu Lekkiego przy Zakładach Pasów i Tkanin Technicznych - Laboratorium Przemysłu Tkanin Technicznych w Łodzi

 
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007