Środa, 17 kwietnia 2024 roku
Kontakt
W celu uzyskania informacji dotyczącej możliwości nabycia prezentowanych wyrobów prosimy o kontakt z Działem Ekonomiczno-Handlowym...
Sprzęt techniczny


SZTYWNA OSŁONA PRZECIWWYBUCHOWA


Przeznaczona jest do zabezpieczenia niezidentyfikowanych ładunków znajdujących się w miejscach publicznych, takich jak dworce kolejowe, stadiony, lotniska, budynki administracji publicznej, centra handlowe, itd.
Może być stosowana również przez wojsko do kontroli i niszczenia bomb, bez szkód dla ludzi i otoczenia.


WŁÓKIENNICZA OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA


Służy do tłumienia siły wybuchu oraz ochrony osób znajdujących się w polu rażenia przed ewentualnymi odłamkami bomby odpowiadającej 200 g trotylu.
Każdy z elementów ochrony jest zbudowany z wielu warstw balistycznej struktury włókienniczej.


SKOKOCHRON TYPU MORATEX M


Podstawę konstrukcji skokochronu stanowi stelaż pneumatyczny wykonany z tkaniny gazoszczelnej.
Skokochron w celu szybkiego i łatwego rozstawiania wyposażony jest we własne źródło zasilania gazem, którym jest butla powietrzna o pojemności 10 dm3 i ciśnieniu napełnienia 20 MPa.


SKOKOCHRON TYPU MORATEX DN/M


Skokochron typu „MORATEX DN/M” przeznaczony jest do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności z wyższych kondygnacji płonących budynków.
Maksymalna wysokość, z której można oddać skok wynosi 16m.
Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007