Wtorek, 28 maja 2024 roku

Laboratorium Badań Chemicznych
Laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań chemicznych oraz badań właściwości fizycznych płaskich wyrobów włókienniczych, nr akredytacji AB 1573.

Laboratorium posiada również akredytację w zakresie obronności i bezpieczeństwa, nr akredytacji 49/MON/2016.


Laboratorium świadczy usługi badawcze na potrzeby związane z działalnością naukowo-badawczą ITB „MORATEX”, na potrzeby certyfikacji wyrobów oraz dla klientów zewnętrznych w zakresie badań wyrobów tekstylnych mających zastosowanie w różnych dziedzinach życia pod kątem m. in. substancji niebezpiecznych dla użytkownika.
Asortyment wyrobów, dla których prowadzone są badania jest bardzo szeroki i obejmuje:
 • płaskie wyroby włókiennicze (tkaniny, dzianiny)
 • wyroby powlekane gumą lub tworzywami sztucznymi
 • tworzywa sztuczne służące do konfekcjonowania ochron osobistych
 • konfekcję techniczną
 • ochrony osobisteWykwalifikowana kadra pracownicza pozwala na wykonywanie badań na najwyższym poziomie, a stanowiska badawcze i urządzenia pomiarowe będące na wyposażeniu Laboratorium, odpowiadają światowym standardom.
Zakres badań obejmuje m. in.:

 • Określania zawartości surowca w wyrobach włókienniczych
 • Oznaczanie pH ekstraktów wodnych
 • Oznaczanie wolnego i zhydrolizowanego formaldehydu
 • Określanie charakterystyki spektralnej barwy (współrzędne barwy, różnicy barwy, współczynniki reemisji) wyrobów włókienniczych i przedmiotów zaopatrzenia mundurowego
 • Analiza strukturalna z wykorzystaniem spektrometrii FTIR
 • Oznaczanie zawartości amin aromatycznych powstałych z barwników azowych

Większość stosowanych metod jest wykonywana w oparciu o normy europejskie i procedury badacze własne.

Certyfikat PCA AB 1573

Zakres akredytacji PCA AB 1573

Certyfikat OiB 49/MON/2016

Zakres akredytacji OiB 49/MON/2016ZLECENIE BADAŃ:

Próbki do badań przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.
Próbki wysyłane pocztą wraz z wypełnionym formularzem na zlecenie badań prosimy kierować na adres:

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
Laboratorium Badań Chemicznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
90-505 Łódź

Formularz zlecenia badań


Ankieta oceny zadowolenia klienta


Kierownik Laboratorium
dr inż. Edyta Chmal - Fudali
tel. 42 633-97-31
fax 42 636-92-26
e-mail: efudali@moratex.eu

Kierownik Techniczny
mgr inż. Michał Miklas
e-mail: mmiklas@moratex.eu

Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007