Niedziela, 14 lipca 2024 roku
Techniczne Wyroby Włókiennicze 3-4/2008
"TWW 3-4/2008" Wydanie Elektroniczne - pobieranie

W numerze 3-4/2008 wydawanego przez Instytut czasopisma opublikowane zostały następujące artykuły:


Tematy seminariów organizowanych w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w 2009 r.

pobierz artykuł

Dr hab. inż. Marcin Struszczyk – zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"

pobierz artykuł

William Cook
Kamizelka ochronna zaprojektowana na miarę współczesnego funkcjonariusza policji. Designing body armour for today’s police

pobierz artykuł

Sven Seliger
Endurance Tests for Exacting Demands: How Gore retains its competitive edge and the quality of its GORE-TEX® duty shoes

pobierz artykuł

Anna Pinar, Elżbieta Mielicka, Marek Kowalczuk
Ocena nowej generacji kopolimerów biodegradowalnych do zastosowania w technologii materiałów dziewiarskich o przeznaczeniu medycznym

pobierz artykuł

W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych, których celem była analiza możliwości zastosowania nowej generacji biodegradowalnych (ko) poliestrów alifatycznych w technologii przędz i materiałów dziewiarskich. Ocenie poddano dwa rodzaje kopolimerów, opracowanych na bazie biodegradowalnego polimeru L – laktydu oraz kopolimer glikolidu z L – Laktydem. Prace badawcze obejmowały ocenę właściwości włóknotwórczych polimerów oraz określenie wstępnych warunków procesu formowania włókien. Wyniki badań właściwości termicznych kopolimerów wykazały możliwość zastosowania klasycznej metody wytwarzania włókien ze stopu polimeru. Dla wybranej kompozycji polimerowej przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych analizę właściwości włóknotwórczych w procesie technologicznym włókien. Określono parametry strukturalne i wytrzymałościowe przędz w celu oceny możliwości ich zastosowania w technologii materiałów dziewiarskich.


Jadwiga Polak, Grażyna Redlich, Grażyna Grabowska, Joanna Błaszczyk
Nowoczesne rozwiązanie osobistej osłony balistycznej typu modułowego

pobierz artykuł

Przedstawiono innowacyjne rozwiązanie osobistej osłony balistycznej tułowia – kamizelki kuloodpornej typu modułowego, opracowane przez specjalistów ITB „Moratex”. Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych w niej lekkich materiałów balistycznych, przeciwugięciowego i niebalistycznych. Opisano konstrukcję nowo opracowanej kamizelki oraz scharakteryzowano jej odporność balistyczną w aspekcie zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Przedstawiono specyficzne walory kamizelki, szczególnie przydatne w przeprowadzaniu niebezpiecznych akcji przez funkcjonariuszy policji i żołnierzy z jednostek specjalnych.
Słowa kluczowe: osłony balistyczne ciała, kamizelki kuloodporne, miękkie materiały balistyczne, płyty kuloodporne, badania odporności balistycznej.


Magdalena Olejnik
Nanokompozyty polimerowe z udziałem montmorylonitu - otrzymywanie, metody oceny, właściwości i zastosowanie

pobierz artykuł

W ostatnich latach w licznych światowych ośrodkach naukowych prowadzone są badania nad otrzymywaniem nanokompozytów typu polimer – warstwowy silikat. Jako silikaty warstwowe stosowane są różne glinokrzemiany.
Nowe, zawierające glinokrzemiany nanokompozyty, wzbudzają duże zainteresowanie zarówno ze względów poznawczych, jak i użytkowych, ponieważ często wykazują one znaczną poprawę właściwości w porównaniu z klasycznymi polimerami.
W artykule przedstawiono szczegółową charakterystykę montmorylonitu (MMT) oraz nanokompozytów z jego udziałem.
W związku ze specyficzną budową stosowanego nanonapełniacza omówiono trzy zasadnicze sposoby otrzymywania nanokompozytów polimerowych zawierających MMT, a także zaprezentowano najczęściej stosowane metody ich oceny.
Szeroko opisane zostały także właściwości nanokompozytów polimerowych z udziałem MMT, takie jak: właściwości reologiczne, wytrzymałościowe, termiczne, palność, przepuszczalność gazów oraz zwiększenie biodegradowalności.
W podsumowaniu artykułu przestawiono przykłady zastosowań przedmiotowych nanokompozytów.


Grażyna Redlich, Krystyna Fortuniak
Recykling polietylenowych materiałów o przeznaczeniu balistycznym – wstęp do badań

pobierz artykuł

Miękkie wkłady balistyczne stosowane w konstrukcji kamizelek ochronnych produkowane są z zastosowaniem wyrobów włókienniczych najnowszej generacji o specyficznych właściwościach, tj. tkanin paraaramidowych i polietylenowych wyrobów arkuszowych. Problem zagospodarowania odpadów z tkanin paraaramidowych został już rozwiązany. Metodą recyklingu surowcowego uzyskuje się z nich surowce wtórne wykorzystywane do produkcji np. włóknin i tkanin filtracyjnych. Nie rozwiązanym dotychczas zagadnieniem jest przetworzenia odpadów balistycznych typu miękkiego z polietylenowych wielowarstwowych wyrobów arkuszowych. Odmiana polietylenu stosowana w tych kompozycjach – wkładach kamizelek ochronnych charakteryzuje się pecyficznymi właściwościami, które zostały przedstawione w artykule. Ponadto omówiono rodzaje odzysku tworzyw polimerowych, w tym polietylenowych. Przedstawiono różne możliwości recyklingu w kontekście ich zastosowania do użytecznego zagospodarowania odpadów polietylenowych wyrobów arkuszowych.


Elżbieta Maklewska
Projektowanie włóknistych wyrobów nietkanych przeznaczonych na warstwy przeciwuderzeniowe

pobierz artykuł

W wyniku pracy badawczej opracowano materiał włóknisty, o strukturze przestrzennej, przeznaczony na warstwy przeciwuderzeniowe w ochraniaczach stosowanych w ubiorach i wyposażeniu ochronnym osób uprawiających sporty urazogenne. Materiał otrzymano go w wyniku nowatorskiego zastosowania proekologicznych włókien kokosowych, o dużej zawartości lignin oraz środka wiążącego z udziałem kopolimeru etylenu i octanu winylu z dodatkiem środków porotwórczych. Opracowany materiał został zgłoszony pod nazwą Impactex w 2005 r. do Urzędu Patentowego jako projekt wynalazczy nr P-374169. Jego skuteczność w zakresie tłumienia energii uderzenia potwierdziły rezultaty badań przeprowadzonych na stanowisku, służącym do oceny zdolności amortyzacji uderzenia ochraniaczy sportowych. Oryginalna konstrukcja stanowiska umożliwia taka ocenę przy jednoczesnym zastosowaniu dwóch metod badawczych. Została również zaproponowana nowatorska metoda oceny rozkładu siły pod ochraniaczem, podczas badań na stanowisku, wykorzystująca cienkościenne czujniki ciśnienia. Procedura badań ochraniaczy przeciwuderzeniowych przewiduje także, możliwość porównania wytypowanych wskaźników z przyjętymi w literaturze biomechanicznej wybranymi kryteriami dla określania poziomu ludzkiej tolerancji na uszkodzenie danego obszaru ciała.


Grażyna Grabowska, Jadwiga Polak, Joanna Błaszczyk
Propozycje unowocześnienia aktualnie użytkowanych kamizelek kuloodpornych

pobierz artykuł

Przedstawiono propozycje ITB „Moratex” unowocześnienia trzech aktualnie użytkowanych kamizelek kuloodpornych, tj.: lekkiej policyjnej na mundur, o zwiększonej odporności balistycznej i zewnętrznej dla służb specjalnych. Przy opracowywaniu ich konstrukcji uwzględniono światowe trendy i wieloletnie doświadczenia Instytutu w zakresie projektowania tego typu osłon balistycznych tułowia. W unowocześnionych kamizelkach zastosowano nowe rozwiązanie konstrukcyjne poszycia wraz z nowymi materiałami i dodatkami, wkłady przeciwugięciowe i materiały dystansowe oraz lekkie kompozytowe płyty kuloodporne. Zaprezentowano unowocześnione kamizelki kuloodporne, opisano ich konstrukcję, przedstawiono podstawowe parametry fizyko-mechaniczne zastosowanych materiałów i elementów oraz wyniki ich badań balistycznych. Scharakteryzowano ich nowe walory użytkowe.Iwona Dusio-Kraska, Stanisław Martynow
Promocja osiągnięć naukowych ITB "MORATEX" w 2008 r.

pobierz artykuł

Zofia Przybylska
Alfabet Wynalazków

pobierz artykuł

Zakład Certyfikacji Wyrobów

pobierz artykuł

Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007