Wtorek, 27 lutego 2024 roku
Techniczne Wyroby Włókiennicze 4/2009
"TWW 4/2009" Wydanie Elektroniczne - pobieranie

W numerze 4/2009 wydawanego przez Instytut czasopisma opublikowane zostały następujące artykuły:


Seminaria organizowane przez Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w roku 2010

pobierz artykuł

A. Bogdan, A. Marszałek, A. Łuczak, G. Bartkowiak, K. Majchrzycka, G. Owczarek
Ergonomiczna ocena kompozytowych wyrobów balistycznych

pobierz artykuł (w języku angielskim)

Występowanie ryzyka w miejscu pracy wymaga opracowania środków dla eliminacji lub zmniejszenia ryzyka do akceptowalnego poziomu. Szczególne trudne zadanie dotyczy bezpieczeństwa pracowników służb specjalnych, np. sił interwencyjnych. Funkcjonariusze Policji i żołnierze, którzy wchodzą w skład zespołów pierwszego uderzenia często są wystawieni na ostrzał z nowoczesnych broni, co wymaga użycia ochrony balistycznej o wysokiej skuteczności ochronnej.
Typowe wyposażenie osobiste wykorzystywane przez policję i wojsko to odpowiednie wkłady kamizelek i tarczy balistycznych. Aby poprawić jakość i funkcjonalność tych wyrobów, przeprowadzono liczne badania i testy. Równolegle z pracą nad poprawą bezpieczeństwa, potrzebne jest przeprowadzenie badań ergonomicznych aby zapobiec fizjologicznemu i psychologicznemu obciążeniu funkcjonariuszy. Pośród rozwiązań spełniających odpowiednie wymagania ochrony należy zawsze poszukiwać takich, które przedstawiają najmniejsze obciążenie ciała, biorąc pod uwagę: rodzaj pracy, techniczne parametry związane z pracą, czas ekspozycji, warunki środowiskowe (otoczenie termiczne), dopasowanie do innego wyposażenia ochrony osobistej.
Artykuł przedstawia metodykę oceny kamizelek i tarczy balistycznych z punktu widzenia ergonomii jak również reakcji fizjologicznych i psychologicznych ich użytkowników.


P. Komuński, T.Kubiak, M. Łandwijt, R.Romek
Transmisja energii uderzenia pocisku na głowę i szyję użytkownika przez strukturę balistycznego hełmu ochronnego – pomiar i analiza

pobierz artykuł (w języku angielskim)

Rozwiązania konstrukcyjne obecnych hełmów różnią się znacząco od tych używanych dawniej. Różnice te wynikają przede wszystkim z rozwoju jaki nastąpił w dziedzinie materaiałów stosowanych do ich produkcji. Dzisiejszy hełm kulo- i odłamkoodporny stanowi złożony wyrób, w którym można wyodrębnić dwie główne części. Są to: czerep i więźba hełmu. Zastosowane materiały pozwalają na zwiększanie skuteczności ochrony balistycznej, jednak samo zatrzymanie pocisku na czerepie nie zapewnia pełnej ochrony zdrowia i życia.
Istotną składową właściwości ochronnych hełmu jest wartość energii kinetycznej, która w czasie procesu wnikania elementu rażącego (pocisku lub odłamka) w ochronę balistyczną (hełm kulo- i odłamkoodporny) jest przekazywana na ciało użytkownika (głowę i odcinek szyjny kręgosłupa). Przekazanie na głowę zbyt dużej energii może skutkować pęknięciem czaszki, urazami mózgu i kręgosłupa. Mechanizm tego typu urazów związany jest z działaniem przyspieszeń i/lub opóźnień, których następstwem jest względny ruch mózgu w stosunku do czaszki.
Do wyznaczania przekazywanej energii założono wykorzystanie modelu Manekina Hybrid III „głowa-szyja”, który strukturą i właściwościami odpowiada głowie i szyi ludzkiej. Uzyskane pomiary posłużą do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników oraz optymalizacji struktury hełmów.


A. Pinar, M. Szewczyk
Materiały dziewiarskie do zastosowania na odzieżowe wyroby ochronne przed gorącymi czynnikami termicznymi

pobierz artykuł

W artykule przedstawiono charakterystykę dwóch grup materiałów dziewiarskich, które opracowano z zastosowaniem przędz aramidowych i zawierających modakrylowe włókna trudno palne. Prace badawcze obejmowały ocenę opracowanych rozwiązań strukturalnych i surowcowych dzianin na podstawie wymagań użytkowych normy dla odzieży ochronnej dla strażaków PN – EN 13911:2006. Asortyment wyrobów z opracowanych materiałów dziewiarskich obejmuje, zależnie od rodzaju surowca oraz poziomu ochrony przed czynnikami gorącymi, kominiarki dla strażaków i odzież warstw wewnętrznych wyposażenia ochronnego.


J. Sęk
Odzież GORE-TEX® do stosowania w miejscach pracy

pobierz artykuł (w języku angielskim)

Artykuł przedstawia wyroby GORE oraz filozofię, jaka się za nimi kryje.
Zalety odzieży ochronnej – roboczej oraz chroniącej przed niepożądanymi czynnikami atmosferycznymi wynikają z dokładnego doboru laminatu i jego właściwego zastosowania w odzież zaprojektowaną tak, aby zaspokajała potrzeby.
Filozofia – jak analizy współzależności wszystkich odnośnych komponentów odzieży ochronnej prowadzą do podjęcia kroków w całym łańcuchu wartości:

- znajomość obszarów zastosowań i wymagań rynku
- dobór dostawców
- opracowywanie i produkcja laminatu
- membrany mikroporowate – wodoodporne ale oddychające i trwałe
- uszczelnianie szwów
- projektowanie i konstruowanie odzieży
- dwanaście standardów skuteczności
- testy deszczowe, klimatyczne i polowe
- certyfikacja, wsparcie producentów i licencjonowanie marki.


S. Martynow
European Press Event 2009

pobierz artykuł

I. Dusio-Kraska, S. Martynow, S. Gątkowski
Promocja osiągnięć Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "Moratex" w 2009r.

pobierz artykuł

Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007