Niedziela, 14 lipca 2024 roku
Techniczne Wyroby Włókiennicze 1-2/2010
"TWW 1-2/2010" Wydanie Elektroniczne - pobieranie

W numerze 1-2/2010 wydawanego przez Instytut czasopisma opublikowane zostały następujące artykuły:


M. Fejdyś, M. Łandwijt
Włókna techniczne wzmacniające materiały kompozytowe

pobierz artykuł

W artykule dokonano przeglądu osiągnięć w zakresie włókien szklanych, węglowych, aramidowych, polietylenowych, polipropylenowych i ceramicznych. Omówiono metody wytwarzania, strukturę, właściwości mechaniczne i cieplne tych materiałów, a także ich wykorzystanie do wytwarzania lekkich i wytrzymałych kompozytów polimerowych, mających szerokie zastosowanie w inżynierii materiałowej i nowoczesnych technologiach.

J. Wawrzyniak, H. Małolepszy
Zakład Certyfikacji Wyrobów

pobierz artykuł

Przedstawiono zakres certyfikacji dobrowolnej w ramach akredytacji PCA, akredytacji OiB oraz notyfikacji. Podano informacje o znakach bezpieczeństwa i znaku ekologicznym Zakładu Certyfikacji Wyrobów ITB "MORATEX". Zamieszczono wykaz wydanych certyfikatów zgodności, certyfikatów WE i certyfikatów OiB w latach 2009-2010.


J. Wawrzyniak, H. Małolepszy
Audit narzędziem doskonalenia

pobierz artykuł

W referacie zostaną omówione zagadnienia dotyczące procesu doskonalenia systemu jakości organizacji oraz rola i wpływ auditu na doskonalenie. Przybliżone zostaną definicje związane z auditem, jego etapami i rodzajami. Zostaną omówione zasady przeprowadzenia auditu, gromadzenia dowodów auditowych oraz rola auditora w systemie jakości organizacji.


A. Pinar, R. Koźmińska
Przędze rdzeniowe rotorowe — ocena w zastosowaniu na materiały dekoracyjne

pobierz artykuł

W artykule przedstawiono ogólny opis wymagań użytkowych stawianych materiałom tekstylnym do zastosowania na wyroby dekoracyjne w obiektach użyteczności publicznej. Zamieszczono przegląd włókien o zmodyfikowanych właściwościach elektrostatycznych i palnych, które mogą znaleźć zastosowanie w technologii tekstylnych materiałów dekoracyjnych. Zaprezentowano wyniki prac rozpoznawczych z oceny wybranych rodzajów przędz rotorowych rdzeniowych do zastosowania na materiały dekoracyjne wytwarzane techniką dziania rządkowego. Przedstawiono charakterystykę właściwości strukturalnych i użytkowych prób dzianin żakardowych, które zaprojektowano z przeznaczeniem na materiały zasłonowe i obiciowe. Dokonano oceny właściwości specjalnych materiałów w zakresie funkcji ochronnych przed elektrycznością statyczną i działaniem ognia.


M. Cichecka
Porównania międzylaboratoryjne narzędziem pomocnym w ocenie kompetencji technicznych Laboratorium Badań Metrologicznych ITB "MORATEX"

pobierz artykuł

W pracy przedstawiono zasady i szczegółowe wytyczne, w tym wymagania jednostki akredytującej (PCA), związane z organizowaniem i uczestnictwem laboratorium badawczego w programach porównań międzylaboratoryjnych. Wykazano przydatność porównań międzylaboratoryjnych w potwierdzaniu kompetencji technicznych laboratorium badawczego z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów i wymagań systemowych. Zaprezentowano wykaz porównań międzylaboratoryjnych z lat 2006-2009, w których brało udział Laboratorium Badań Metrologicznych ITB "MORATEX". We wnioskach wskazano zakres i możliwości wykorzystywania porównań międzylaboratorylnych.


I.A. Król
Trendy wytwarzania, barwienia i wykończania materiałów wykazujących efekt maskowania

pobierz artykuł

W artykule przedstawiono trendy wytwarzania, barwienia i wykończania materiałów wykazujących efekt maskowania produkowanych na potrzeby służb wojskowych. Dąży się do tego, aby materiały maskujące zapewniały maskowanie optyczne, które obejmuje zakres widzialny i bliskiej podczerwieni. Wykonanie wyrobu o charakterystyce zgodnej z wymaganiami nie jest rzeczą prostą, ponieważ większość barwników stosowanych do barwienia tekstyliów, jak i same surowce włókiennicze w zakresie bliskiej podczerwieni wykazują bardzo wysoki stopień odbicia o 30-50% wyższy w stosunku do charakterystyk tła terenu. Rozwój wielofunkcyjnych wykończeń nowej generacji materiałów podyktowany jest ciągle rosnącymi wymaganiami odbiorców i względami bezpieczeństwa. Obecnie od tkanin technicznych wymaga się by jednocześnie posiadały tak specyficzne wykończenia jak: wodoodporne, oleofobowe, przeciwbrudowe, bakteriostatyczne, przeciwgniotliwe i niemnące oraz, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, antyelektrostatyczne.


A. Kabziński
Kompozyty tekstylno gumowe. Tkaniny stosowane w taśmach przenośnikowych.

pobierz artykuł

pobierz artykuł (w języku angielskim)

Współczesny świat opiera się w dużej mierze na kompozytach polimerowo tekstylnych, duża część z nich to kompozyty tekstylno gumowe. W obecnych czasach trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowania codziennego życia bez korzystania z takich produktów, nawet jeśli nie dostrzegamy ich wokół siebie. Aby zrozumieć istotę tych kompozytów wystarczy zwrócić uwagę na potrzeby transportu, który opiera się na wyrobach przemysłu oponiarskiego, przemysłu wydobywczego gdzie pracują taśmy przenośnikowe, czy chociażby systemach napędowych z wykorzystaniem gumowych pasków transmisyjnych. W publikacji omówione zostało jedno z bardziej istotnych zastosowań tkanin technicznych, jakimi są taśmy przenośnikowe stosowane w górnictwie. Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat stosowanych surowców i konstrukcji tkanin, oraz rys historyczny dotyczący taśm przenośnikowych. Zaprezentowano opis budowy trzech wariantów taśm przenośnikowych, jakie są obecnie najczęściej stosowane. Ponadto część publikacji poświęcono splotom tkanin i surowcom z jakich obecnie są one wykonywane. Planowane są kolejne publikacje gdzie będą omówione szczegółowo parametry struktury tkaniny z punktu widzenia zastosowania w taśmach przenośnikowych.


Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007