Wtorek, 27 lutego 2024 roku
Techniczne Wyroby Włókiennicze 1-2/2008
W numerze (1-2/2008) wydawanego przez Instytut czasopisma opublikowane zostały następujące artykuły:

 • Henryk Dziśnieński - "Organ upoważniony" – zadania i cele w systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa.

  W artykule przedstawiono ustawę z dnia 17 listopada 2006 roku o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz podstawowych rozporządzeń Ministra SWiA określających grupy wyrobów podlegających ocenie zgodności.
  Przedstawiono zadania do wykonania przez „organ upoważniony” (Zakład Nadzoru nad Wyrobem) w ramach sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku oraz relacje, które występują pomiędzy wymienionym podmiotem, a Zamawiającym i Dostawcą wyrobu.
  W podsumowaniu przedstawiono ocenę celu, jakim kierował się ustawodawca wprowadzając system oceny zgodności wyrobów.

  pobierz artykuł

 • Elżbieta Maklewska - Ochraniacze przeciwuderzeniowe w sporcie – moda i konieczność.

  W pracy przedstawiono problem urazowości w sporcie w aspekcie możliwości prowadzenia działań profilaktycznych, polegających między innymi na stosowaniu odzieży ochronnej i wyposażenia ochronnego. Dokonano przeglądu norm zawierających wymagania i metody badawcze dla ochraniaczy przeciwuderzeniowych. Wskazano laboratoria wyposażone w stanowiska do badań właściwości amortyzacyjnych tego typu ochraniaczy, zgodnie z w/w normami.

  pobierz artykuł

 • Małgorzata Śmiałkowska - Opałka - Tekstylia łącznikiem z mobilnymi urządzeniami elektronicznymi.

  Wraz ze zmieniającymi się potrzebami konsumentów pojawiła się potrzeba wyprodukowania nowej klasy interakcyjnych tekstyliów, które będą działać jako łącznik z wszelkiego typu urządzeniami elektronicznymi od MP-3 do iPod-a i łącza Bluetooth.
  Światowe koncerny reprezentujące firmy włókiennicze oraz firmy elektroniczne od kilku lat pracują nad opracowaniem tak zwanej odzieży elektronicznej. Odzież ta ma zawierać w sobie przenośne urządzenia, takie jak telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 czy iPod-y, pozwalając użytkownikowi na ich kontrolę i łatwą obsługę, bez konieczności wyjmowania z kieszeni czy plecaka.
  Artykuł prezentuje praktyczne efekty współpracy firm elektronicznych z producentami odzieży i sprzętu sportowego, takich jak kurtki, czapki, plecaki czy rękawice, z wbudowaną klawiaturą sterującą oraz różnego typu elektronicznymi urządzeniami mobilnymi.

  pobierz artykuł

 • Magdalena Cichecka - Metody badań bezpośrednich opatrunków ran wg serii norm PN-EN 13726 i możliwość ich aplikacji w Laboratorium Badań Metrologicznych ITB „Moratex”.

  Tematem i celem publikacji była prezentacja serii polskich norm europejskich PN-EN 13726, zharmonizowanych z dyrektywą nowego podejścia 93/42/EWG o wyrobach medycznych, dotyczących metod badań bezpośrednich opatrunków ran, nie zawierających jednak wymagań funkcjonalnych oraz przedstawienie możliwości ich aplikacji w Laboratorium Badań Metrologicznych ITB „MORATEX”.
  Przytoczono definicje, omówiono i przeanalizowano parametry dotyczące:
  • aspektów chłonności (chłonność przy swobodnym nasiąkaniu, transport płynów, charakterystyka dyspersji, powinowactwo amorficznych opatrunków hydrożelowych do płynów, charakterystyka żelowania, dyspersja/rozpuszczalność hydrożelowego opatrunku) wg PN-EN 13726-1:2005
  • transmisji pary wilgoci (MVTR dla opatrunku w zetknięciu z parą wodną i MVTR dla opatrunku w zetknięciu z płynem) wg PN-EN 13726-2:2005
  • wodoszczelności wg PN-EN 13726-3:2005
  • zdolności opatrunków do dopasowania się (rozciągliwość i odkształcenie trwałe) wg PN-EN 13726-4:2005.
  W podsumowaniu zamieszczono informacje o gotowości i zdolności akredytowanego Laboratorium Badań Metrologicznych Nr AB 154 ITB „MORATEX” do prowadzenia badań większości opatrunków: pakowanych w formie arkuszy lub zwojów, wodoodpornych i wodoszczelnych, włóknistych, o cienkiej powłoce, adhezyjnych oraz poruszających się wraz ze skórą i wyznaczaniu następujących parametrów:
  • chłonności przy swobodnym nasiąkaniu
  • transportu płynów (chłonność plus transmisja pary wilgoci w kontakcie z płynem)
  • charakterystyki dyspersji
  • MVTR dla opatrunku w zetknięciu z parą wodną i w zetknięciu z płynem
  • wodoszczelności
  • rozciągliwości i odkształcenia trwałego.

  pobierz artykuł

 • Krystyna Fortuniak, Grażyna Redlich - Kierunki modyfikacji konstrukcji ochraniaczy przeciwuderzeniowych kończyn i ich wpływ na właściwości ochronne wyrobów gotowych.

  pobierz artykuł

 • Magdalena Olejnik - Nanokompozyty polimerowe – rola nanododatków.

  W niniejszym artykule opisano najpopularniejsze grupy nanododatków wykorzystywanych do otrzymywania nanokompozytów polimerowych. Opisano ich właściwości, oraz zastosowanie.
  Podano różne dziedziny zastosowań nanokompozytów polimerowych uwzględniając specyficzne cechy nanododatków wykorzystanych do ich wytworzenia.

  pobierz artykuł

 • Iwona Kucińska - Finansowanie unijne szansą rozwoju jednostek badawczo-rozwojowych.

  pobierz artykuł

 • Małgorzata Śmiałkowska - Opałka - Elastyczna kamizelka kompozytowa.

  Kamizelki kuloodporne w ciągu ostatnich trzydziestu lat podlegały ciągłym modyfikacjom. Najistotniejszym elementem rozwoju było wprowadzenie tkanin wykonanych z przędzy Kevlar i produktów Spektra, które znacząco obniżyły wagę kamizelek w stosunku do stosowanego wcześniej nylonu balistycznego.
  Przyszłością materiałów stosowanych do budowy kamizelek kuloodpornych będą niewątpliwie nanostruktury węglowe łączone ze strukturą tkanin bądź twardych kompozytów oraz żele, które pod wpływem uderzenia pocisku zmienią swoją strukturę w litą, twardą skorupę, o wytrzymałości przekraczającej wytrzymałość stali.
  Specjaliści z różnych dziedzin nauki, zajmujący się surowcami, które mogą być zastosowane w antybalistycznych osłonach, cały czas prowadzą prace nad uzyskaniem jak najlżejszych materiałów, które jednocześnie zapewnią odpowiednio wysoki poziom ochrony.
  W artykule zaprezentowano jedno z ciekawszych rozwiązań w dziedzinie konstrukcji kamizelek kuloodpornych, jakie pojawiło się w ostatnich czasach. Jest to elastyczna, choć zawierająca w swej strukturze twarde materiały kompozytowe, kamizelka wykonana w technologii nazwanej przez jej autora ?Dragon Skin?.
  Kamizelka Dragon Skin? reklamowana jest jako pierwsza elastyczna kamizelka, która jest zdolna do zatrzymania wielokrotnego uderzenia pociskami wystrzeliwanymi z karabinu.
  W materiale omówiono rodzaje surowców zastosowanych w konstrukcji kamizelki oraz jej budowę, a także przedstawiono uzyskiwany poziom odporności balistycznej według NIJ.

  pobierz artykuł

 • Stanisław Martynow - Promocja osiągnięć ITB „Moratex”.

  pobierz artykuł

 • Zofia Przybylska - Alfabet wynalazków.

  pobierz artykuł

Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007