Środa, 17 kwietnia 2024 roku
Techniczne Wyroby Włókiennicze 1/2009
"TWW 1/2009" Wydanie Elektroniczne - pobieranie

W numerze 1/2009 wydawanego przez Instytut czasopisma opublikowane zostały następujące artykuły:


Małgorzata Śmiałkowska-Opałka
Koncepcja wojownika przyszłości

pobierz artykuł

Zgodnie z planami armii amerykańskiej, najpóźniej do 2020 roku, wszyscy jej żołnierze wyposażeni zostaną w super nowoczesne mundury, które umożliwią komunikację z dowódcą, doskonałą orientacje w terenie, ochronę przed zranieniem oraz efektywniejsze eliminowanie przeciwnika.
Zespół NSC (Natick Soldier Center -w pełnym brzmieniu: Natick Soldier Research, Development and Engineering Center (NSRDEC)) stworzył koncepcję żołnierza przyszłości (Future Warrior Concept - FWC), który będzie składał się z sześciu głównych podsystemów: komunikacji, kombinezonu bojowego, uzbrojenia, monitorowania czynności fizjologicznych, klimatyzacji i wspomagania.
W przedstawionym materiale omówiono założenia konstrukcyjne i zadania każdego podsystemu.
Jednym z założeń koncepcji żołnierza przyszłości jest zwiększenie, w istotny sposób, jego siły fizycznej. Współpraca Human Engineering Laboratory University of California, Berkeley oraz zespołu DARPA (U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony USA) ma na celu przekształcenie zwykłych żołnierzy we wspaniałe oddziały mogące pokonywać wysokie przeszkody, biegać z dużą prędkością i nosić ekwipunek o znacznej wadze. Efekt ten ma być osiągnięty poprzez zastosowanie szkieletu zewnętrznego, tak zwanego exoskeletonu, zwiększającego możliwości ludzkiego organizmu.
W artykule omówiono oczekiwania jakie zgodnie z założeniami DARPA ma spełniać szkielet zewnętrzny.


Elżbieta Maklewska
Ubrania specjalne dla strażaków - właściwości i metody badawcze w świetle wymagań normy PN-EN 469:2008

pobierz artykuł

Odzież ochronna dla strażaka jako wyrób należący do grupy środków ochrony indywidualnej podlega wytycznym i aktom prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymaga dostosowania parametrów odzieży specjalnej do standardów obowiązujących w UE, stąd celowym jest podejmowanie w tym kierunku prac badawczo – rozwojowych.
W artykule zostały szczegółowo omówione podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące ubrań ochronnych stosowanych w działaniach ratowniczych prowadzonych przez jednostki straży pożarnej.


Jolanta Janicka, Romualda Koźmińska
Tekstylia w materiałach kompozytowych

pobierz artykuł

Obserwuje się coraz większe zainteresowanie technicznymi kompozytami wytwarzanymi z udziałem materiałów włókienniczych. Kompozyty wykonane z udziałem włóknin, dzianin czy tkanin znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu jak również w medycynie, rolnictwie, rybołówstwie itp. Można stwierdzić, że obecnie właściwie nie ma dziedziny, w której nie odnajdziemy materiałów włókienniczych jako surowca podstawowego lub składowego wytwarzanych produktów.
W artykule przedstawiono prace badawcze, których efektem było opracowanie nowych asortymentów kompozytów wytwarzanych przede wszystkim na bazie materiałów dzianych, a wykorzystywanych w introligatorstwie, poligrafii i budownictwie.
W wyniku zrealizowanych badań opracowano technologie technicznych kompozytów stosowanych na:

  • materiały okleinowe dla poligrafii i producentów opakowań ozdobnych
  • siatek ściernych do szlifowania gładzi gipsowych
  • płyt gipsowo kartonowych, szpachlówek szlifowania tynku i powierzchni malowanych oraz do czyszczenia i matowania stali, drewna plastiku i metali kolorowych
  • taśm hydroizolacyjnych m.in. do uszczelniania spoin, połączeń ściennych i przypodłogowych oraz narożników przed przenikaniem wody i wilgoci.


Małgorzata Śmiałkowska-Opałka
Inteligentne membrany konfekcyjne

pobierz artykuł

Odzież pełni nowe, coraz doskonalsze funkcje dzięki posiadanym cechom i właściwościom. Dziś gotowa odzież jest końcową, często wielowarstwową, strukturą układów warstw, które składają się z pojedynczych, inteligentnych materiałów.
Przykładem materiałów inteligentnych, projektowanych i badanych na poziomie molekularnym, są inteligentne membrany polimeryczne, posiadające zdolność czynnego reagowania na wzrost temperatury i wilgoci.
Ilustracją inteligentnej membrany polimerycznej może być DiAPLEX, który jest produktem zaawansowanej technologii, wykorzystującej poliuretanowy polimer z zachowaniem pamięci kształtu.
Odzież wykonana z materiałów, w których zastosowano membranę DiAPLEX jest w stanie odbierać zmiany temperatury i wilgotności zachodzące w otaczającym środowisku, oceniać je w inteligentny sposób i kontrolować odpowiedzi, tak by zapewnić najwyższy poziom komfortu użytkowania.
Równie ciekawym przykładem nowości na rynku materiałów inteligentnych jest bioniczna membrana c_change™, oferowana przez szwajcarską firmę Schoeller AG.
c_change™ jest wodoodporną i wiatroszczelną błoną, zdolną do samodzielnej, elastycznej adaptacji swojej przepuszczalności pary wodnej, by w zmieniających się warunkach poprawić komfort noszenia odzieży.
Przedstawione w artykule membrany są przykładem inteligentnych materiałów, które mogą być wykorzystane w przemyśle odzieżowym i których coraz więcej zaczyna pojawiać się na rynku.


Zakład Certyfikacji Wyrobów

pobierz artykuł

Krystyna Fortuniak, Iwona Kucińska
Światowe tendencje w projektowaniu wyposażenia dla odbiorców specjalnych w świetle wyrobów prezentowanych na wystawie GPEC’2008

pobierz artykuł

W artykule, na przykładzie wybranych wyrobów prezentowanych na wystawie GPEC’2008, przedstawiono najnowsze światowe kierunki w projektowaniu odzieży ochronnej i obuwia przeznaczonych dla odbiorców specjalnych. Wskazano główne trendy w konstruowaniu wyrobów ochronnych polegające m.in. na podwyższaniu poziomu ochron (klas odporności), łączeniu funkcji ochronnych (np. przeciwuderzeniowych i balistycznych), zwiększaniu powierzchni ochrony oraz poprawie komfortu termicznego użytkowania.


Zofia Przybylska
Alfabet Wynalazków I-M

pobierz artykuł

Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007