Piątek, 14 czerwca 2024 roku
Aktualny numer "Technicznych Wyrobów Włókienniczych"
"TWW 3-4/2010" Wydanie Elektroniczne - pobieranie

W najnowszym numerze 3-4/2010 wydawanego przez Instytut czasopisma opublikowane zostały następujące artykuły:


I. A. Król, G. Redlich, E. Obersztyn, K. Fortuniak, E. Maklewska, M. Olejnik, A. Bartczak
Surowce o właściwościach elektroprzewodzących w wyrobach wysokospecjalistycznych

pobierz artykuł

Surowce o właściwościach elektroprzewodzących zyskują obecnie coraz szersze zastosowanie w wyrobach wysokospecjalistycznych przeznaczonych, między innymi do maskowania w tym antyradiolokacyjnego. Zawierają one w swojej konstrukcji różnego typu surowce metalowe lub z elementami metalowymi oraz węglowymi o specjalnych właściwościach. W artykule dokonano przeglądu nowoczesnych surowców elektroprzewodzących wytwarzanych na świecie w tym: włókien i przędz metalowych, przędz z zawartością włókien metalowych, włókien i przędz metalizowanych, przędz z włókien zawierających wewnątrz lub na powierzchni różne dodatki elektroprzewodzące, przędz z włókien węglowych.

M. H. Struszczyk, M. Olejnik
Obecne i przyszłe zapotrzebowanie rynku na włókiennicze wyroby medyczne

pobierz artykuł

Artykuł omawia obecne i przyszłe trendy rozwojowe oraz zapotrzebowanie rynku polskiego oraz globalnego na włókiennicze wyroby medyczne, min.: opatrunki, w tym opatrunki specjalistyczne, implantowalne wyroby medyczne, materiały szewne. Zakres przeprowadzonej analizy dotyczy także nowatorskich rozwiązań w zakresie włókienniczych wyrobów medycznych, np. podłóż do hodowli tkankowej i komórkowej.


T. Nowak
Porównania międzylaboratoryjne jako element doskonalenia jakości na przykładzie badań odporności na rozdzieranie wyrobów tekstylnych

pobierz artykuł

Polskie Centrum Akredytacji jako jednostka akredytująca, wymaga od akredytowanych laboratoriów uczestnictwa w programach badań biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych. Wyniki uczestnictwa laboratorium w tych programach są dla PCA istotnym elementem oceny akredytowanych laboratoriów i wykazania ich kompetencji technicznych. Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne, akredytowane przez PCA Laboratorium Badań Metrologicznych działające w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi, zorganizowało i koordynowało dwa porównania międzylaboratoryjne dotyczące akredytowanych metod badawczych w zakresie wskaźnika siły rozdzierania:

  • Wyznaczanie odporności na rozdzieranie tkanin metodą pojedynczego rozdzierania próbek w kształcie spodni wg PN-EN ISO 13937-2: 2002
  • Wyznaczanie odporności na rozdzieranie tekstylnych wyrobów powlekanych metodą pojedynczego rozdzierania próbek w kształcie spodni wg PN- -EN ISO 4674-1:2005

W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych porównań, które wykazały powtarzalność i odtwarzalność standardowych metod badawczych w zakresie wyznaczanego wskaźnika siły rozdzierania i potwierdziły kompetencje techniczne uczestniczących w nich laboratoriów badawczych.


E. Maklewska
Odzież "oddychająca" czy "paroprzepuszczalna" ?

pobierz artykuł

Najistotniejszymi cechami funkcjonalnej odzieży wierzchniej, przeznaczonej dla osób szczególnie aktywnych fizycznie, jest wodoszczelność i paroprzepuszczalność. W pracy przedstawiono definicje i metody badań tych właściwości, w kontekście wymagań zawartych w normie PN-EN 343. Zaprezentowano także możliwe rozwiązania materiałowo – konstrukcyjne wspomagające komfort cieplny użytkownika. Na koniec poddano rozważaniom zasadność stosowania, przez producentów takiej odzieży popularnego obecnie określenia "odzież oddychająca".


M. Cichecka
PN-EN ISO 9073-5:2008 kontra PN-79/P-04738

pobierz artykuł

pobierz artykuł (w języku angielskim)

W pracy porównano metodyki badawcze określone w normach PN-79/P-04738 i PN-EN ISO 9073-5:2008 dotyczące wyznaczania wytrzymałości na przebicie kulką. Badania przeprowadzono dla dwóch różnych asortymentowo materiałów badawczych tj. dzianiny i włókniny. W celu potwierdzenia powtarzalności metodyk badawczych przeprowadzono analizę statystyczną otrzymanych wyników badań. We wnioskach wskazano potrzebę przeglądu i nowelizacji obowiązujących dokumentów normatywnych, specyfikacji itp. zawierających poziomy wymagań wytrzymałości na przebicie kulką otrzymanych wg PN-79/P-04738 dla wyrobów włókienniczych w aspekcie oceny ich właściwości użytkowych.


A. Pinar, E. Mielicka
Ocena komfortu fizjologicznego wyrobów odzieżowych technologii "Seamlees"

pobierz artykuł

W artykule zaprezentowano wyniki badań z oceny komfortu fizjologicznego wyrobów odzieżowych, znanych na rynku produkcyjno – handlowym pod nazwą "seamlesswear". Badaniami objęto wybraną grupę wyrobów bieliźnianych serii Thermo, krajowego producenta marki handlowej Brubeck. Właściwości biofizyczne wyrobów poddano ocenie z zastosowaniem tzw. testu wysiłkowego na cykloergometrze. Przedstawione w artykule wyniki badań obejmują ocenę komfortu fizjologicznego dla wyrobów damskich, którą przeprowadzono rozpoznawczo z udziałem dwóch użytkowników, prowadzących umiarkowany tryb aktywności fizycznej. Właściwości wyrobów "seamless" poddano ocenie porównawczej w odniesieniu do wyników badań zrealizowanych w analogiczny sposób dla powszechnie znanych, elastycznych wyrobów bieliźnianych z bawełny.


I. Dusio-Kraska, S. Martynow, S. Gątkowski
Promocja osiągnięć ITB "MORATEX" w 2010 roku

pobierz artykuł

Przedstawione zostały wszystkie przedsięwzięcia promujące wyniki prac naukowo-badawczych realizowanych w instytucie, w tym również projektów współfinansowanych z środków unijnych. W wyniku działań promocyjnych wiele rozwiązań technologicznych pozyskało nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych wystawach, targach i konkursach, które są opisane w artykule.


Biuletyn Informacji Publicznej
ITB Moratex   |   90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3   |   Copyright © 2007